ติดต่อสอบถาม

E08A067:ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อน กระจก รุ่น TY-WD-0401 (มีราวแขวนด้านใน)

E08A067
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อน กระจก รุ่น TY-WD-0401 (มีราวแขวนด้านใน):<p><span>ขนาด </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">118.7<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">60<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">183<span>H</span> </span><span>cm </span>โครงตู้และบานประตู เหล็กหนา 0.6 มม. (ฝาบนหนา 0.7มม.) /ราวแขวนเสื้อ อลูมิเนียมกลมหนา 1.2มม / ภายในมี 1แผ่นชั้นปรับระดับได้/ ประตูรางเลื่อน ระบบรางบน ลื่นไม่ติดขัด ทนทาน/ กระจกขนาด 47*158 ซม. หนา 3มม./ ประตูบานเลื่อนมีมือจับและกุญแจล็อค</p> ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อน กระจก รุ่น TY-WD-0401 (มีราวแขวนด้านใน):<p><span>ขนาด </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">118.7<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">60<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">183<span>H</span> </span><span>cm </span>โครงตู้และบานประตู เหล็กหนา 0.6 มม. (ฝาบนหนา 0.7มม.) /ราวแขวนเสื้อ อลูมิเนียมกลมหนา 1.2มม / ภายในมี 1แผ่นชั้นปรับระดับได้/ ประตูรางเลื่อน ระบบรางบน ลื่นไม่ติดขัด ทนทาน/ กระจกขนาด 47*158 ซม. หนา 3มม./ ประตูบานเลื่อนมีมือจับและกุญแจล็อค</p>
   • สินค้าถัดไป E02A046
   • สินค้าถัดไป E22A017
   • สินค้าถัดไป E02A047
   • สินค้าถัดไป E22A018
   • สินค้าถัดไป E01A003
   • สินค้าถัดไป E01A004
   • สินค้าถัดไป E02A018
   • สินค้าถัดไป E02A033
   • สินค้าถัดไป E02A016
   • สินค้าถัดไป E08A051
   • สินค้าถัดไป E07A018
   • สินค้าถัดไป E02A017
   • สินค้าถัดไป E08A049
   • สินค้าถัดไป E07A019
   • สินค้าถัดไป E02A042
   • สินค้าถัดไป E02A043
   • สินค้าถัดไป E02A044
   • สินค้าถัดไป E03A006
   • สินค้าถัดไป E08A013
   • สินค้าถัดไป E03A007
   • สินค้าถัดไป E03A008
   • สินค้าถัดไป E08A066
   • สินค้าถัดไป E08A067
   • สินค้าถัดไป E08A068
   • สินค้าถัดไป E09A019
   • สินค้าถัดไป E09A021
   • สินค้าถัดไป E09A023
   • สินค้าถัดไป E09A022
   • สินค้าถัดไป E09A024
   • สินค้าถัดไป E02A026
   • สินค้าถัดไป E02A027
   • สินค้าถัดไป E02A032
   • สินค้าถัดไป E02A025
   • สินค้าถัดไป E08A046
   • สินค้าถัดไป E08A048
   • สินค้าถัดไป E03A001
   • สินค้าถัดไป E03A002
   • สินค้าถัดไป E03A005
   • สินค้าถัดไป E03A003
   • สินค้าถัดไป E03A033
   • สินค้าถัดไป E03A004
   • สินค้าถัดไป E08A047
   • สินค้าถัดไป E08A010
   • สินค้าถัดไป E08A011
   • สินค้าถัดไป E08A012
   • สินค้าถัดไป E02A045
   • สินค้าถัดไป E02A028
   • สินค้าถัดไป E02A029
   • สินค้าถัดไป E02A030
   • สินค้าถัดไป E02A031
   • สินค้าถัดไป E02A011
   • สินค้าถัดไป E02A012
   • สินค้าถัดไป E08A020
   • สินค้าถัดไป E08A072
   • สินค้าถัดไป E02A013
   • สินค้าถัดไป E02A014
   • สินค้าถัดไป D01A025
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป E08A069
   • สินค้าถัดไป E08A070
   • สินค้าถัดไป E08A071
   • สินค้าถัดไป E09A025
   • สินค้าถัดไป E08A074
   • สินค้าถัดไป G05A010
   • สินค้าถัดไป E08A076
   • สินค้าถัดไป E02A015
   • สินค้าถัดไป E09A016
   • สินค้าถัดไป E02A041
   • สินค้าถัดไป E09A017
   • สินค้าถัดไป E02A040
   • สินค้าถัดไป E09A018
   • สินค้าถัดไป E08A073
   • สินค้าถัดไป G03A045
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 118.7W* 60D* 183H cm โครงตู้และบานประตู เหล็กหนา 0.6 มม. (ฝาบนหนา 0.7มม.) /ราวแขวนเสื้อ อลูมิเนียมกลมหนา 1.2มม / ภายในมี 1แผ่นชั้นปรับระดับได้/ ประตูรางเลื่อน ระบบรางบน ลื่นไม่ติดขัด ทนทาน/ กระจกขนาด 47*158 ซม. หนา 3มม./ ประตูบานเลื่อนมีมือจับและกุญแจล็อค

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,435.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E08A067:ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อน กระจก รุ่น TY-WD-0401 (มีราวแขวนด้านใน)

  ขนาด 118.7W* 60D* 183H cm  โครงตู้และบานประตู เหล็กหนา 0.6 มม. (ฝาบนหนา 0.7มม.) /ราวแขวนเสื้อ อลูมิเนียมกลมหนา 1.2มม / ภายในมี 1แผ่นชั้นปรับระดับได้/ ประตูรางเลื่อน ระบบรางบน ลื่นไม่ติดขัด ทนทาน/ กระจกขนาด 47*158 ซม. หนา 3มม./ ประตูบานเลื่อนมีมือจับและกุญแจล็อค
  ราคา 6,435.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา