E18A012:ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก

E18A012
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก :<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก :<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก :<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก :<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก :<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก :<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก :<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม</p> ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก :<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม</p>
   • สินค้าถัดไป E18A008
   • สินค้าถัดไป E18A014
   • สินค้าถัดไป E08A051
   • สินค้าถัดไป E08A066
   • สินค้าถัดไป E08A067
   • สินค้าถัดไป E08A049
   • สินค้าถัดไป E18A018
   • สินค้าถัดไป E18A007
   • สินค้าถัดไป E18A015
   • สินค้าถัดไป E18A002
   • สินค้าถัดไป E18A009
   • สินค้าถัดไป E18A006
   • สินค้าถัดไป E18A001
   • สินค้าถัดไป E18A010
   • สินค้าถัดไป E18A003
   • สินค้าถัดไป E18A011
   • สินค้าถัดไป E18A004
   • สินค้าถัดไป E18A012
   • สินค้าถัดไป E18A016
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป E18A005
   • สินค้าถัดไป E18A013
   • สินค้าถัดไป E02A015
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,869.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 03

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E18A012-1 :ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน 10 ลิ้นชัก

  ขนาด 37.5W* 46.2D* 93.8H cm  -
  ราคา 2,869.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E18A012-2 :ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน 15 ลิ้นชัก

  ขนาด 37.5W* 46.2D* 132.4H cm  -
  ราคา 3,698.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา