ติดต่อสอบถาม

CR170729:โต๊ะประชุมรุ่นสีเหลี่ยมมุมมน ขาทรงตัวไอ พร้อมระบบรางไฟ popup

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

จากรูปเป็นโต๊ะประชุมรุ่นสีเหลี่ยมมุมมน ขาทรงตัวไอ พร้อมระบบรางไฟ popup รุ่นยาวพิเศษ รุ่นนี้เปิดใช้งานได้จากทั้งผู้นั่งประชุมทั้งสองฝั่ง