ติดต่อสอบถาม

A24A006:ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ)

A24A006
ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm</p> ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm</p> ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm</p> ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm</p> ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm</p> ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm</p> ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm</p> ป็อบอัพพร้อมรางไฟอลูมิเนียม พิเศษเปิดปิดได้ 2 ด้าน รุ่น 7103 (40W, 60W และ 100W ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm</p>
   • สินค้าถัดไป A24A025
   • สินค้าถัดไป A24A026
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A028
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A024
   • สินค้าถัดไป A24A023
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A016
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A24A027
   • สินค้าถัดไป F57A006
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A015
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A24A017
   • สินค้าถัดไป A24A022
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ความยาวคือ 40W (2 ช่อง), 60W (4 หน้ากาก) และ 100W (7 หน้ากาก) (*14.5D) cm. / รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด  ใช้งานสะดวก / เจาะช่องปลั๊กไฟมาตรฐานไทย 70W*40H mm

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,400.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A006-1:รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด 40W*14.5D cm (2 หน้ากาก)

  ขนาด 40W* 14.5D* 10H cm  ขนาดเจาะช่องหน้า top โปรดวัดจากชิ้นงานจริง เนื่องจากมี popup มีส่วนยื่นจากชุดเฟืองเปิดปิดฝา
  ราคา 1,400.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A006-2:รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด 60W*14.5D cm (4 หน้ากาก)

  ขนาด 60W* 14.5D* 10H cm  ขนาดเจาะช่องหน้า top โปรดวัดจากชิ้นงานจริง เนื่องจากมี popup มีส่วนยื่นจากชุดเฟืองเปิดปิดฝา
  ราคา 2,100.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A006-3:รางไฟอลูมิเนียม แบบเปิดปิดได้ 2 ด้าน ขนาด 100W*14.5D cm (7 หน้ากาก)

  ขนาด 100W* 14.5D* 10H cm  ขนาดเจาะช่องหน้า top โปรดวัดจากชิ้นงานจริง เนื่องจากมี popup มีส่วนยื่นจากชุดเฟืองเปิดปิดฝา
  ราคา 2,971.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา