A16A006:ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 80W*40D*160H cm เมลลามีน

A16A006
ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 80W*40D*160H cm เมลลามีน:<p>ขนาด 80W*40D*160H cm / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 80W*40D*160H cm เมลลามีน:<p>ขนาด 80W*40D*160H cm / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 80W*40D*160H cm เมลลามีน:<p>ขนาด 80W*40D*160H cm / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 80W*40D*160H cm เมลลามีน:<p>ขนาด 80W*40D*160H cm / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน </p>
   • สินค้าถัดไป A16A006
   • สินค้าถัดไป A16A017
   • สินค้าถัดไป A16A008
   • สินค้าถัดไป A16A007
   • สินค้าถัดไป A16A033
   • สินค้าถัดไป A16A010
   • สินค้าถัดไป A16A015
   • สินค้าถัดไป A16A016
   • สินค้าถัดไป C02A042
   • สินค้าถัดไป C02A043
   • สินค้าถัดไป C08A008
   • สินค้าถัดไป C07A021
   • สินค้าถัดไป C07A020
   • สินค้าถัดไป C07A019
   • สินค้าถัดไป C07A031
   • สินค้าถัดไป C02A041
   • สินค้าถัดไป C04A020
   • สินค้าถัดไป C04A022
   • สินค้าถัดไป C04A023
   • สินค้าถัดไป C04A024
   • สินค้าถัดไป C04A025
   • สินค้าถัดไป C04A026
   • สินค้าถัดไป C04A027
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 80W*40D*160H cm / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน 

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,587.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนรุ่นประหยัด

   ราคา +0.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A16A006-1:ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 80W*40D*160H cm (แบบมีกั้นกลาง)

  ขนาด 80W* 40D* 160H cm  เสริมกั้นกลางกันแอ่น / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /ผลิตสีเชอร์รี่ดำ สีบีชดำและสีเทาควันบุหรี่
  ราคา 2,587.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A16A006-2:ตู้เอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 80W*40D*160H cm (ไม่มีกั้นกลาง)

  ขนาด 80W* 40D* 160H cm  ไม่มีเสริมกั้นกลาง / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /ผลิตเฉพาะสีเชอร์รี่ดำ
  ราคา 3,077.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา