ติดต่อสอบถาม

CR160325:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง มินิสกีนกระจกสีชากั้นหน้าโต๊ะ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม เน้นโครงขาเหล็กให้ดูโปร่งสบาย แต่ยังคงต้องการให้ แต่ก็อยากให้ยกย้ายหรือเปลี่ยน layout ได้ในอนาคต แนะนำใช้โต๊ะทำงานขาเหล็กตัวเดี่ยวมาประกอบกัน จากรูปลูกค้าใช้โต๊ะทำงานโล่ง 120W*60D cm ลิ้นชักล้อเลื่อน และติดตั้งแผ่น miniscreen กระจกสีชาดำขนาด 100W cm กั้นไม่เต็มเพื่อให้งานดูโปร่ง สีเข้ากับโครงขาสีดำ งานไม้เมลามีนสีขาวตัดดำ