C02A032:ตู้เอกสารบน 4 ช่องโล่ง ล่างบานเปิด 150H, 160H cm. ผิวเมลามีน

C02A032
ตู้เอกสารบน 4 ช่องโล่ง ล่างบานเปิด 150H, 160H cm. ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*150H cm. และ 47W*40D*160H cm. / บน 4 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เอกสารบน 4 ช่องโล่ง ล่างบานเปิด 150H, 160H cm. ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*150H cm. และ 47W*40D*160H cm. / บน 4 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p>
   • สินค้าถัดไป C02A027
   • สินค้าถัดไป C02A012
   • สินค้าถัดไป C02A014
   • สินค้าถัดไป C02A017
   • สินค้าถัดไป C02A031
   • สินค้าถัดไป C02A051
   • สินค้าถัดไป C02A050
   • สินค้าถัดไป C02A007
   • สินค้าถัดไป C02A009
   • สินค้าถัดไป C02A011
   • สินค้าถัดไป C02A022
   • สินค้าถัดไป C02A055
   • สินค้าถัดไป C02A006
   • สินค้าถัดไป C02A023
   • สินค้าถัดไป C02A054
   • สินค้าถัดไป C04A025
   • สินค้าถัดไป C04A026
   • สินค้าถัดไป C04A027
   • สินค้าถัดไป C02A008
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป C02A010
   • สินค้าถัดไป C02A005
   • สินค้าถัดไป A20A027
   • สินค้าถัดไป A20A028
   • สินค้าถัดไป C02A056
   • สินค้าถัดไป C02A052
   • สินค้าถัดไป C02A047
   • สินค้าถัดไป C02A048
   • สินค้าถัดไป C02A049
   • สินค้าถัดไป C02A044
   • สินค้าถัดไป C02A032
   • สินค้าถัดไป C02A045
   • สินค้าถัดไป C02A046
   • สินค้าถัดไป C06A052
   • สินค้าถัดไป C02A053
   • สินค้าถัดไป C03A053
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*150H cm. และ 47W*40D*160H cm. / บน 4 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,022.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C02A032:ตู้เอกสารบน 4 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด 47*40*150 ซม. ผิวเมลามีน

  ขนาด 47W* 40D* 150H cm   บน 4 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด /ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,022.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A032-2:ตู้เอกสารบน 4 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด 47*40*160 ซม. ผิวเมลามีน

  ขนาด 47W* 40D* 160H cm  บน 4 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด /ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,422.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา