ติดต่อสอบถาม

CR150429:ตัวอย่างหน้างาน ชุดโต๊ะทำงาน เสริมพาร์ทิชั่นและตู้เอกสาร

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

แนะนำการจัด office โซนส่วนกลาง การจัดที่นั่งหันหน้าเข้าหากันช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กั้นพาร์ทิชั่นเพื่อให้เป็นส่วนตัวและร้อยสายไฟได้ (จากรูปเจาะช่องปลั๊กทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 2 ช่อง ลูกค้าระบุจำนวนได้ ไม่มีค่าบริการค่ะ) ส่วนโต๊ะทำงานใช้เป็นโต๊ะเดี่ยวแยกอิสระ เผื่อว่าอนาคตปรับเปลี่ยน layout ได้ แนวผนังใช้ตู้เอกสารขนาดกลาง H160 cm ส่วนนี้แนะนำอย่าใช้ตู้แบบเดียวทั้งหมด การสลับแบบเช่น ตู้ด้านซ้ายสุดและขวาสุดเป็นอีกแบบ ช่วยให้พื้นที่ดูเด่นมากขึ้น ลูกค้าท่านนี้เลือกสีพิเศษ สีลายไม้ magic tripe ตัดสีขาว