C02A006:ตู้เอกสารบนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ H150, H160 cm. ผิวเมลามีน

C02A006
ตู้เอกสารบนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ H150, H160 cm. ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*160H cm. 90W*40D*150H cm และ 90W*40D*160H cm./ ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เอกสารบนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ H150, H160 cm. ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*160H cm. 90W*40D*150H cm และ 90W*40D*160H cm./ ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เอกสารบนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ H150, H160 cm. ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*160H cm. 90W*40D*150H cm และ 90W*40D*160H cm./ ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เอกสารบนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ H150, H160 cm. ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*160H cm. 90W*40D*150H cm และ 90W*40D*160H cm./ ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เอกสารบนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ H150, H160 cm. ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*160H cm. 90W*40D*150H cm และ 90W*40D*160H cm./ ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p>
   • สินค้าถัดไป C02A006
   • สินค้าถัดไป C02A027
   • สินค้าถัดไป C02A012
   • สินค้าถัดไป C02A014
   • สินค้าถัดไป C02A017
   • สินค้าถัดไป C02A031
   • สินค้าถัดไป C02A051
   • สินค้าถัดไป C02A050
   • สินค้าถัดไป C02A007
   • สินค้าถัดไป C02A009
   • สินค้าถัดไป C02A011
   • สินค้าถัดไป C02A022
   • สินค้าถัดไป C02A023
   • สินค้าถัดไป C02A008
   • สินค้าถัดไป C02A010
   • สินค้าถัดไป C02A005
   • สินค้าถัดไป C02A046
   • สินค้าถัดไป C02A047
   • สินค้าถัดไป C02A045
   • สินค้าถัดไป C02A048
   • สินค้าถัดไป C02A049
   • สินค้าถัดไป C02A044
   • สินค้าถัดไป C02A032
   • สินค้าถัดไป A20A027
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป A20A028
   • สินค้าถัดไป C06A052
   • สินค้าถัดไป C02A052
   • สินค้าถัดไป C02A053
   • สินค้าถัดไป C02A054
   • สินค้าถัดไป C03A053
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*160H cm. 90W*40D*150H cm และ 90W*40D*160H cm./ ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,493.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ

   ราคา +300.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ

   ราคา +400.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C02A006-2:ตู้เอกสาร ก.90*ล.40*ส.150 ซม. บนโปร่ง ล่างบานเปิดทึบ เมลามีน

  ขนาด 90W* 40D* 150H cm   วางแฟ้มได้ 3 ช่อง / TOP ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,493.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A006-1:ตู้เอกสาร ก.80*ล.40*ส.160 ซม. บนโล่ง-ล่างบานเปิดทึบ เมลามีน

  ขนาด 80W* 40D* 160H cm   ทุกชั้นวางแฟ้มได้ / TOP ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,793.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A006-3:ตู้เอกสาร ก.90*ล.40*ส.160 ซม. บนโล่ง-ล่างบานเปิดทึบ เมลามีน

  ขนาด 90W* 40D* 160H cm  ทุกชั้นวางแฟ้มได้ / TOP ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,893.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา