ติดต่อสอบถาม

CR150827:ชั้นวางเอกสารช่องโล่ง กว้าง 120 , 80 ซม.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ชั้นวางของแบบช่องถี่ๆ หรือชั้นรังนก ช่วยให้การจัดการงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจแบ่งช่องตามวัน ตามกะงาน ตาม project ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดช่องได้ จากรูปเป็นชั้นวางชิ้นงานที่ค่อนข้างหนัก ทาง nsboffice ปรับรุ่นเม็ดปรับชั้นแบบใหญ่เพื่อรับ นน. ได้มากขึ้น และแผ่นชั้นไม่ลื่นตกลงมาค่ะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย