ติดต่อสอบถาม

A33A023:โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ

A33A023
โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร<a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11945.aspx"> A33A024</a> , กล่องรางรายสายไฟ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11946.aspx">A33A025</a> , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11947.aspx">A33A026</a></p> โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร<a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11945.aspx"> A33A024</a> , กล่องรางรายสายไฟ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11946.aspx">A33A025</a> , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11947.aspx">A33A026</a></p> โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร<a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11945.aspx"> A33A024</a> , กล่องรางรายสายไฟ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11946.aspx">A33A025</a> , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11947.aspx">A33A026</a></p> โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร<a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11945.aspx"> A33A024</a> , กล่องรางรายสายไฟ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11946.aspx">A33A025</a> , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11947.aspx">A33A026</a></p> โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร<a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11945.aspx"> A33A024</a> , กล่องรางรายสายไฟ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11946.aspx">A33A025</a> , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11947.aspx">A33A026</a></p> โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร<a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11945.aspx"> A33A024</a> , กล่องรางรายสายไฟ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11946.aspx">A33A025</a> , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11947.aspx">A33A026</a></p> โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร<a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11945.aspx"> A33A024</a> , กล่องรางรายสายไฟ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11946.aspx">A33A025</a> , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11947.aspx">A33A026</a></p> โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร<a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11945.aspx"> A33A024</a> , กล่องรางรายสายไฟ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11946.aspx">A33A025</a> , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-11947.aspx">A33A026</a></p>
   • สินค้าถัดไป A04A140
   • สินค้าถัดไป A33A023
   • สินค้าถัดไป A27A001
   • สินค้าถัดไป A27A002
   • สินค้าถัดไป A27A003
   • สินค้าถัดไป A04A031
   • สินค้าถัดไป A04A032
   • สินค้าถัดไป A27A019
   • สินค้าถัดไป A27A025
   • สินค้าถัดไป A27A005
   • สินค้าถัดไป A04A017
   • สินค้าถัดไป A27A006
   • สินค้าถัดไป A04A166
   • สินค้าถัดไป A27A004
   • สินค้าถัดไป A27A016
   • สินค้าถัดไป A04A162
   • สินค้าถัดไป A27A015
   • สินค้าถัดไป A04A013
   • สินค้าถัดไป A04A014
   • สินค้าถัดไป A27A014
   • สินค้าถัดไป A27A013
   • สินค้าถัดไป A27A012
   • สินค้าถัดไป A04A048
   • สินค้าถัดไป A27A018
   • สินค้าถัดไป A27A017
   • สินค้าถัดไป A33A022
   • สินค้าถัดไป A23A001
   • สินค้าถัดไป A04A163
   • สินค้าถัดไป A04A022
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A27A022
   • สินค้าถัดไป A27A023
   • สินค้าถัดไป A27A024
   • สินค้าถัดไป A04A171
   • สินค้าถัดไป A04A164
   • สินค้าถัดไป A27A009
   • สินค้าถัดไป A04A161
   • สินค้าถัดไป A04A167
   • สินค้าถัดไป A33A028
   • สินค้าถัดไป A27A011
   • สินค้าถัดไป A04A076
   • สินค้าถัดไป A04A149
   • สินค้าถัดไป A04A170
   • สินค้าถัดไป A04A135
   • สินค้าถัดไป A04A077
   • สินค้าถัดไป A27A010
   • สินค้าถัดไป A04A169
   • สินค้าถัดไป A04A136
   • สินค้าถัดไป A04A044
   • สินค้าถัดไป A33A027
   • สินค้าถัดไป A04A150
   • สินค้าถัดไป A04A159
   • สินค้าถัดไป A04A138
   • สินค้าถัดไป A04A036
   • สินค้าถัดไป A04A165
   • สินค้าถัดไป A27A020
   • สินค้าถัดไป A27A021
   • สินค้าถัดไป A04A045
   • สินค้าถัดไป A04A037
   • สินค้าถัดไป A04A038
   • สินค้าถัดไป A04A039
   • สินค้าถัดไป A04A046
   • สินค้าถัดไป A04A047
   • สินค้าถัดไป A04A043
   • สินค้าถัดไป A04A023
   • สินค้าถัดไป A04A168
   • สินค้าถัดไป A04A052
   • สินค้าถัดไป A04A055
   • สินค้าถัดไป A04A053
   • สินค้าถัดไป A04A054
   • สินค้าถัดไป P01A052
   • สินค้าถัดไป C01A039
   • สินค้าถัดไป C01A037
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 240W*120W*115H cm.  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน /  อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงานกลุ่ม ถาดวางเอกสาร A33A024 , กล่องรางรายสายไฟ A33A025 , รางร้อยสายไฟแบบตั้ง A33A026

  ราคาเริ่มต้นที่: 13,679.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีวอลนัท-ดำ

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A33A023:โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง พร้อมป็อบอัพและมินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ PS-SWB42 สีวอลนัทตัดดำ

  ขนาด 240W* 120D* 115H cm  โต๊ะขาเหล็กพ่นดำ / TOP ปิดผิวเมลามีนทนความร้อนและรอยขีดข่วน
  ราคา 13,679.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา