A33A026:กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก)

A33A026
กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก):<p>ผลิตจากพลาสติกเกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ / สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / ติดตั้งแล้วสวยเนื่องจากด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก</p> กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก):<p>ผลิตจากพลาสติกเกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ / สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / ติดตั้งแล้วสวยเนื่องจากด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก</p> กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก):<p>ผลิตจากพลาสติกเกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ / สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / ติดตั้งแล้วสวยเนื่องจากด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก</p> กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก):<p>ผลิตจากพลาสติกเกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ / สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / ติดตั้งแล้วสวยเนื่องจากด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก</p> กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก):<p>ผลิตจากพลาสติกเกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ / สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / ติดตั้งแล้วสวยเนื่องจากด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก</p> กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก):<p>ผลิตจากพลาสติกเกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ / สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / ติดตั้งแล้วสวยเนื่องจากด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก</p> กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก):<p>ผลิตจากพลาสติกเกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ / สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / ติดตั้งแล้วสวยเนื่องจากด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก</p>
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A03A013
   • สินค้าถัดไป A03A014
   • สินค้าถัดไป A33A024
   • สินค้าถัดไป A03A011
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A03A016
   • สินค้าถัดไป A04A147
   • สินค้าถัดไป A04A026
   • สินค้าถัดไป A04A172
   • สินค้าถัดไป A04A146
   • สินค้าถัดไป A04A067
   • สินค้าถัดไป A33A010
   • สินค้าถัดไป A34A031
   • สินค้าถัดไป A04A078
   • สินค้าถัดไป A04A158
   • สินค้าถัดไป A04A148
   • สินค้าถัดไป A20A023
   • สินค้าถัดไป A04A079
   • สินค้าถัดไป A03A015
   • สินค้าถัดไป A04A027
   • สินค้าถัดไป A04A058
   • สินค้าถัดไป A34A010
   • สินค้าถัดไป A24A018
   • สินค้าถัดไป A04A070
   • สินค้าถัดไป A03A012
   • สินค้าถัดไป A33A069
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป A23A003
   • สินค้าถัดไป A04A071
   • สินค้าถัดไป A04A061
   • สินค้าถัดไป A04A062
   • สินค้าถัดไป A04A063
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A04A068
   • สินค้าถัดไป A04A060
   • สินค้าถัดไป A24A020
   • สินค้าถัดไป A06A112
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตจากพลาสติกเกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ / สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / ติดตั้งแล้วสวยเนื่องจากด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก

  ราคาเริ่มต้นที่: 721.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A33A026:กระดูกงูสีเงิน ร้อยสายไฟ สามารถถอดปรับระดับได้ (ด้านใต้มีเหล็กถ่วงน้ำหนัก)

  ขนาด 6Di* 80H cm  สามารถยึดกับแผ่นท็อปหรือยึดกับกล่องรางร้อยสายไฟได้ สามารถถอดปรับได้ตามความสูงที่ต้องการ
  ราคา 721.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา