ติดต่อสอบถาม

CR150830:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง เสริมโต๊ะต่อหัวสำหรับหัวหน้างาน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม workstation พื้นที่หัวโต๊ะลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ และตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับการวางอุปกรณ์ส่วนกลาง เช่น printer, scanner และอื่นๆ จากรูปลูกค้าเลือกต่อโต๊ะต่อข้าง 120W*60D cm ขากลมเงา เพื่อวาง printer ไม้แผ่นนี้เลือกสีสดๆช่วยทำให้บรรยากาศห้องดู active ขึ้นได้ค่ะ