ติดต่อสอบถาม

CR160201:งานติดตั้งชุดโต๊ะ callcenter

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานชุดโต๊ะ call center ที่ใช้แผงพาร์ทิชั่นในการกั้น สามารถติดตั้งหน้าท๊อปได้ 2 แบบคือ (1) ติดตั้งแผ่น Top แบบแขวนติดกับพาร์ทิชั่น โดยใช้ชุดเพลทติดตั้งที่เสา (แผ่นผ้าไม่เป็นรอยเจาะค่ะ) วิธีนี้จะทำให้งานดูโปร่ง เพราะมองแล้วจะยังเห็นสีสันของแผ่นพาร์ทิชั่นใต้โต๊ะ และการที่เจาะยึดที่เสาทำให้สามารถเอาแผ่นกลับมาใช้ใหม่ได้ในอนาคตค่ะ (2) ติดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นตัวๆ แยกอิสระกับแผ่นพาร์ทิชั่น วิธีนี้งานจะดูทึบเล็กน้อย แต่ช่วยให้การปรับเปลี่ยนทำได้สะดวกขึ้น จากรูปเป็นงาน call center ทั้งสองแบบ (1) งานสีเขียวสดแบบติดตั้ง Top แบบแขวน ลูกค้าระบุพาร์ทิชั่นทึบล้วนและให้รางไฟอยู่เหนือโต๊ะ เพื่อความสะดวกเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์ Laptop (2) งานครึ่งกระจกใส สีเขียวอมฟ้า ติดตั้งโต๊ะคอมแยกอิสระ ลูกค้าระบุพาร์ทิชั่นรางไฟด้านล่างตามมาตรฐาน