P01A005:พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

P01A005
พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p>
   • สินค้าถัดไป P01A032
   • สินค้าถัดไป P01A033
   • สินค้าถัดไป P01A034
   • สินค้าถัดไป P01A035
   • สินค้าถัดไป P01A010
   • สินค้าถัดไป P01A011
   • สินค้าถัดไป P01A012
   • สินค้าถัดไป P01A013
   • สินค้าถัดไป P01A006
   • สินค้าถัดไป P01A007
   • สินค้าถัดไป P01A008
   • สินค้าถัดไป P01A009
   • สินค้าถัดไป P01A036
   • สินค้าถัดไป P01A037
   • สินค้าถัดไป P01A038
   • สินค้าถัดไป P01A029
   • สินค้าถัดไป P01A030
   • สินค้าถัดไป P01A031
   • สินค้าถัดไป P01A001
   • สินค้าถัดไป P01A002
   • สินค้าถัดไป P01A003
   • สินค้าถัดไป P01A004
   • สินค้าถัดไป P01A005
   • สินค้าถัดไป P01A014
   • สินค้าถัดไป P01A015
   • สินค้าถัดไป P01A016
   • สินค้าถัดไป P01A017
   • สินค้าถัดไป P01A018
   • สินค้าถัดไป P01A026
   • สินค้าถัดไป P01A022
   • สินค้าถัดไป P01A027
   • สินค้าถัดไป P01A024
   • สินค้าถัดไป P01A021
   • สินค้าถัดไป P01A023
   • สินค้าถัดไป P01A025
   • สินค้าถัดไป P01A053
   • สินค้าถัดไป P01A045
   • สินค้าถัดไป P01A052
   • สินค้าถัดไป P01A051
   • สินค้าถัดไป P01A020
   • สินค้าถัดไป P01A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,072.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 12 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 01 (ผลิตได้ 35 สี)

   ราคา +0.00 บาท
  2. พาร์ทิชั่นปิดเมลามีน

   ราคา +300.00 บาท
  1. เสาพาร์ทิชั่นสีดำ สีเทาอ่อนและสีขาว

   ราคา +0.00 บาท
  1. แบบเสาพาทิชั่น

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P01A005-1:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.60*ส.180 ซม.

  ขนาด 60W* 5D* 180H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,072.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-2:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.80*ส.180 ซม.

  ขนาด 80W* 5D* 180H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,478.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-3:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.90*ส.180 ซม.

  ขนาด 90W* 5D* 180H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,580.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-4:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.100*ส.180 ซม.

  ขนาด 100W* 5D* 180H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,829.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-5:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.120*ส.180 ซม.

  ขนาด 120W* 5D* 180H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,014.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-6:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.135*ส.180 ซม.

  ขนาด 135W* 5D* 180H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 4,107.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-8:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.60*ส.180 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 60W* 5D* 180H cm  แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,319.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-9:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.80*ส.180 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 80W* 5D* 180H cm  แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,609.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-10:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.90*ส.180 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 90W* 5D* 180H cm  แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,754.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-11:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.100*ส.180 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 100W* 5D* 180H cm  แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-12:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.120*ส.180 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 120W* 5D* 180H cm  แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,188.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A005-13:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.135*ส.180 ซม. มีรางสายไฟ

  ขนาด 135W* 5D* 180H cm  แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 4,486.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา