CR180814:ตู้เก็บเอกสารบานเปิดเตี้ยและตู้เอกสารบนโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

แนวผนังที่มีการติดตั้งทีวีแขวนไว้ การออกแบบตู้เอกสารสารสูงเตี้ย ล้อไปกับพื้นที่ติดตั้งทีวีช่วยให้งานดูลงตัวขึ้น จากรูปเป็นงานตู้เอกสารรุ่นมาตรฐาน ตู้เตี้ยบานทึบวางด้านใต้ ตู้สูงบานกระจกวางจบด้านข้าง งานไม้สี Tassil (TL-02) ตัดขาว