C02A045:ตู้เอกสารบนโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 150H,160H cm. เมลามีน

C02A045
ตู้เอกสารบนโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 150H,160H cm. เมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 150H, 160H cm. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p>
   • สินค้าถัดไป C02A006
   • สินค้าถัดไป C02A027
   • สินค้าถัดไป C02A012
   • สินค้าถัดไป C02A014
   • สินค้าถัดไป C02A017
   • สินค้าถัดไป C02A031
   • สินค้าถัดไป C02A051
   • สินค้าถัดไป C02A050
   • สินค้าถัดไป C02A007
   • สินค้าถัดไป C02A009
   • สินค้าถัดไป C02A011
   • สินค้าถัดไป C02A022
   • สินค้าถัดไป C02A023
   • สินค้าถัดไป C02A008
   • สินค้าถัดไป C02A010
   • สินค้าถัดไป C02A005
   • สินค้าถัดไป C02A046
   • สินค้าถัดไป C02A047
   • สินค้าถัดไป C02A045
   • สินค้าถัดไป C02A048
   • สินค้าถัดไป C02A049
   • สินค้าถัดไป C02A044
   • สินค้าถัดไป C02A032
   • สินค้าถัดไป A20A027
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป A20A028
   • สินค้าถัดไป C06A052
   • สินค้าถัดไป C02A052
   • สินค้าถัดไป C02A053
   • สินค้าถัดไป C02A054
   • สินค้าถัดไป C03A053
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาด คือ 150H, 160H cm. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,040.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ

   ราคา +300.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ

   ราคา +400.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C02A045-1:ตู้เอกสารบนโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 40W*40D*150H cm. เมลามีน

  ขนาด 40W* 40D* 150H  -
  ราคา 3,040.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A045-2:ตู้เอกสารบนโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 40W*40D*160H cm. เมลามีน

  ขนาด 40W* 40D* 160H cm  -
  ราคา 3,134.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา