CR141020:ตู้เอกสารสูง 200 ซม. และ ตู้เอกสารเตี้ย 105 ซม. ความลึก 30 ซม.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ห้องสมุดโดยปกติตรงกลางจะเป็นชั้นเหล็กห้องสมุด 2 หน้า ลองวางตู้หนังสือเหล็ก บานเปิดกระจก หน้าบานสีสันรอบห้อง ด้านผนังทึบใช้ตู้สูง ด้านผนังกระจกใช้ตู้เตี้ย สีสันช่วยให้ห้องดูสว่างขึ้น และลดค่าทำสีผนังไปได้เป็นหมื่นค่ะ แถมยังไม่เก็บฝุ่นและทำความสะอาดได้ด้วย

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย