E25A025:ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม.

E25A025
ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม.:<p>ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม.:<p>ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม.:<p>ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม.:<p>ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม.:<p>ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม.:<p>ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A025
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A050
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A035
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E21A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E21A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E21A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E21A028
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,870.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 02

   ราคา +0.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E25A025-1:ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม.(2 แผ่นชั้น)

  88W* 30D* 105H cm  ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.
  ราคา 2,870.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  E25A025-2:ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจกสูง 105 ซม. (5 แผ่นชั้น)

  88W* 30D* 105H cm  ขนาด ก88*ล30*ส105 ซม./ภายในมี 5 แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ 50 กก.
  ปกติ 4,194 บาท เหลือ ราคา 3,984.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา