ติดต่อสอบถาม

CR141022:โซนสำนักงานที่จัดสัดส่วน โดยใช้พาร์ทิชั่นกั้น

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

มีลูกค้าหลายท่านที่ใช้โต๊ะทำงานขาไม้แบบทึบทั้งสองด้าน (ขาซ้ายและขาขวา) ต้องการกั้นพาร์ทิชั่นแบ่งการทำงานเป็นฝ่ายๆ และต้องการให้ร้อยสายเจาะช่องปลั๊กไฟ ปัญหาคือหากช่องปลั๊กไปชนอยู่กับแผ่นขา จะทำให้ไม่สามารถเสียบปลั๊กได้ หรือถ้าจะเสียบปลั๊กก็ต้องวางโต๊ะให้ห่างจากพาร์ทิชั่นเกือบ 10 cm ซึ่งทำให้งานออกมาไม่สวย ลักษณะงานแบบนี้จำเป็นต้องคำนวณขนาดพาร์ทิชั่น ขนาดโต๊ะและตำแหน่งช่องเจาะ โดยละเอียด หาก office ของคุณเป็นลักษณะนี้ ทาง nsb office ยินดีคำนวณให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ จากรูปเป็นตัวอย่างงานกั้นห้องพาร์ทิชั่นและโต๊ะทำงานขาไม้ ฝ่ายแบบออกแบบให้ปลั๊กไฟหลบขาโต๊ะค่ะ เพื่อให้โต๊ะชนชิดพาร์ทิชั่นเป็นแนวเดียวกัน