P03A009:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 160 cm.

P03A009
พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 160 cm.:<p>พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 160 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W,60W,75W,80W,100W,120W cm. มี 3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง</p>
   • สินค้าถัดไป P03A008
   • สินค้าถัดไป P03A009
   • สินค้าถัดไป P03A010
   • สินค้าถัดไป P03A005
   • สินค้าถัดไป P03A006
   • สินค้าถัดไป P03A007
   • สินค้าถัดไป P03A001
   • สินค้าถัดไป P03A002
   • สินค้าถัดไป P03A003
   • สินค้าถัดไป P03A004
   • สินค้าถัดไป P03A015
   • สินค้าถัดไป P03A016
   • สินค้าถัดไป P03A017
   • สินค้าถัดไป P03A011
   • สินค้าถัดไป P03A012
   • สินค้าถัดไป P03A013
   • สินค้าถัดไป P03A014
   • สินค้าถัดไป P03A022
   • สินค้าถัดไป P03A023
   • สินค้าถัดไป P03A018
   • สินค้าถัดไป P03A019
   • สินค้าถัดไป P03A020
   • สินค้าถัดไป P03A021
   • สินค้าถัดไป P01A047
   • สินค้าถัดไป P01A048
   • สินค้าถัดไป P03A025
   • สินค้าถัดไป P01A049
   • สินค้าถัดไป P01A050
   • สินค้าถัดไป P03A024
   • สินค้าถัดไป C06A053
   • สินค้าถัดไป A04A070
   • สินค้าถัดไป A04A071
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 160 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W,60W,75W,80W,100W,120W cm. มี 3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,675.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 18 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P03A009-1:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W45*H160 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,675.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-4:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W60*H160 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,983.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-7:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W75*H160 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,315.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-10:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W80*H160 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,386.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-13:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W100*H160 cm

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,812.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-16:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W120*H160 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  W120*H160 cm.แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 4,001.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-2:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W45*H160 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,817.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-5:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W60*H160 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,125.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-8:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W75*H160 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,753.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-11:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W80*H160 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,646.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-14:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W100*H160 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 4,120.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-17:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W120*H160 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 4,309.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-3:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W45*H160 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 2,983.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-6:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W60*H160 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  W60*H160 cm.แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 3,291.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-9:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W75*H160 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 160H cm  W75*H160 cm.แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 3,741.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-12:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W80*H160 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 3,906.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-15:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W100*H160 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 4,427.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A009-18:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายขนาด W120*H160 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 4,617.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา