ติดต่อสอบถาม

CR150307:บันไดช่างกางพาด 2 ตอน มอก.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าที่กำลังมองหาบันไดอลูมืเนียมไว้ใช้งานภายในอาคาร บันไดช่างกางพาด 2 ตอน มอก. ผลิตถึง 6 ขนาด คือ 10 ฟุต (3 ม.++) , 12ฟุต (3.6 ม.++) , 14 ฟุต (4.2 ม.++) , 16 ฟุต (4.8 ม.++) , 18 ฟุต (5.4 ม.++) , 20 ฟุต (6 ม.++) ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการ สามารถดูบันไดช่างตัวอื่นๆได้ที่ บันไดช่าง (1, 2, 3 ทาง) บันไดสไลด์ บันไดพับ http://www.nsboffice.com/catalog/miscellaneous_furniture/aluminium_step_ladder_extension_ladder_multipurpose_ladder.aspx

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย