G02A017:บันไดช่างกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลด์ได้ SANKI LD-EK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.)

บันไดช่างกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลด์ได้ SANKI LD-EK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม.</p> บันไดช่างกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลด์ได้ SANKI LD-EK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม.</p> บันไดช่างกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลด์ได้ SANKI LD-EK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม.</p> บันไดช่างกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลด์ได้ SANKI LD-EK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม.</p> บันไดช่างกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลด์ได้ SANKI LD-EK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม.</p> บันไดช่างกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลด์ได้ SANKI LD-EK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม.</p> บันไดช่างกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลด์ได้ SANKI LD-EK2 (10-20 ขั้น มาตรฐาน มอก.):<p>บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม.</p>

  บันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2 ตอน เลื่อนได้ มีจุกยางรองขาบันได / มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. / Safety Lock การเลื่อน / มี 6 ขนาดคือ 10 ฟุต (3 ม.++), 12 ฟุต (3.6 ม.++), 14 ฟุต (4.2 ม.++) 16 ฟุต (4.8 ม.++), 18 ฟุต (5.4 ม.++) และ 20 ฟุต (6 ม.++) / ** ความหนา ขาข้าง 2.8 มม. / ขั้นบันได 1.4 มม. / ขั้นบันไดกว้าง 37 ซม.

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,448.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A017-1:บันไดกางพาด 2 ตอน 10 ฟุต มอก.LD-EK210

  2D* cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 2 ตอน สไลด์ขึ้นได้ ขนาด 10 ฟุต มีมอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (3 ม.++)
  ราคา 4,448.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A017-2:บันไดกางพาด 2 ตอน 12 ฟุต มอก.LD-EK212

  2D* cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 2 ตอน สไลด์ขึ้นได้ ขนาด 12 ฟุต มีมอก. (3.6 ม.++)
  ราคา 5,288.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A017-3:บันไดกางพาด 2 ตอน 14 ฟุต มอก.LD-EK214

  2D* cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 2 ตอน สไลด์ขึ้นได้ ขนาด 14 ฟุต มีมอก. (4.2 ม.++)
  ราคา 6,129.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A017-4:บันไดกางพาด 2 ตอน 16 ฟุต มอก.LD-EK216

  2D* cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 2 ตอน สไลด์ขึ้นได้ ขนาด 16ฟุต มีมอก. (4.8 ม.++)
  ราคา 6,871.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A017-5:บันไดกางพาด 2 ตอน 18 ฟุต มอก.LD-EK218

  2D* cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 2 ตอน สไลด์ขึ้นได้ ขนาด 18 ฟุต มีมอก. (5.4 ม.++)
  ราคา 7,700.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A017-6:บันไดกางพาด 2 ตอน 20 ฟุต มอก.LD-EK220

  2D* cm  บันไดกางพาดตรง แบบ 2 ตอน สไลด์ขึ้นได้ ขนาด 20 ฟุต มีมอก. (6 ม.++)
  ราคา 8,529.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา