CR150715:โต๊ะเคาน์เตอร์ยาวและโต๊ะประชุม ขาเหล็กทรงคางหมู

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับห้องอเนกประสงค์ หรือบางสำนักงานเรียกว่า Creative zone จากรูป ทางลูกค้าออกแบบให้ห้องแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน (1) สวนแรกทำเป็นโต๊ะเอนกประสงค์ขนาด 150W*75D cm ขาเหล็กเหลี่ยมทรงคางหมู สำหรับการทำงานหรือประชุมย่อย (2) ส่วนที่สองฝั่งผนังกระจกอาคาร ผลิตเป็นโต๊ะบาร์สูงชิดกระจกยาวเต็มพื้นที่เพื่อให้ห้องดูกว้าง เลือกลายไม้ให้ดูเป็นธรรมชาติตัดขาเหล็กสีดำรับกับหน้าท๊อป รูปแบบห้องและโทนสีช่วยให้เกิด creativity ได้