ติดต่อสอบถาม

A05A121:โต๊ะยาวบาร์สูง โครงขาเหล็ก 200W*40D*110H cm มีที่พักเท้า

A05A121
โต๊ะยาวบาร์สูง โครงขาเหล็ก 200W*40D*110H cm มีที่พักเท้า:<p><span>ขนาด 200W*40D1*50D2*100H cm (แผ่นท๊อป 40D cm, โครงขา 50D cm)/ </span>โครงขาเหล็กเหลี่ยม มีพักเท้า <span>ผลิตจากเหล็ก</span>กล่องขนาด 2"นิ้ว สามารถเชื่อมต่อกันยาวต่อเนื่องได้ / หน้าไม้เมลามีน</p> โต๊ะยาวบาร์สูง โครงขาเหล็ก 200W*40D*110H cm มีที่พักเท้า:<p><span>ขนาด 200W*40D1*50D2*100H cm (แผ่นท๊อป 40D cm, โครงขา 50D cm)/ </span>โครงขาเหล็กเหลี่ยม มีพักเท้า <span>ผลิตจากเหล็ก</span>กล่องขนาด 2"นิ้ว สามารถเชื่อมต่อกันยาวต่อเนื่องได้ / หน้าไม้เมลามีน</p> โต๊ะยาวบาร์สูง โครงขาเหล็ก 200W*40D*110H cm มีที่พักเท้า:<p><span>ขนาด 200W*40D1*50D2*100H cm (แผ่นท๊อป 40D cm, โครงขา 50D cm)/ </span>โครงขาเหล็กเหลี่ยม มีพักเท้า <span>ผลิตจากเหล็ก</span>กล่องขนาด 2"นิ้ว สามารถเชื่อมต่อกันยาวต่อเนื่องได้ / หน้าไม้เมลามีน</p>
   • สินค้าถัดไป A11A025
   • สินค้าถัดไป A11A031
   • สินค้าถัดไป A11A014
   • สินค้าถัดไป A11A072
   • สินค้าถัดไป A11A032
   • สินค้าถัดไป A11A013
   • สินค้าถัดไป A11A033
   • สินค้าถัดไป A11A049
   • สินค้าถัดไป A11A042
   • สินค้าถัดไป A11A050
   • สินค้าถัดไป A11A055
   • สินค้าถัดไป A11A066
   • สินค้าถัดไป A11A070
   • สินค้าถัดไป A11A067
   • สินค้าถัดไป A11A051
   • สินค้าถัดไป A11A069
   • สินค้าถัดไป A11A068
   • สินค้าถัดไป A11A059
   • สินค้าถัดไป A11A062
   • สินค้าถัดไป A11A021
   • สินค้าถัดไป A11A071
   • สินค้าถัดไป A11A056
   • สินค้าถัดไป A11A061
   • สินค้าถัดไป A11A057
   • สินค้าถัดไป A11A022
   • สินค้าถัดไป A11A058
   • สินค้าถัดไป A11A052
   • สินค้าถัดไป A11A018
   • สินค้าถัดไป A11A053
   • สินค้าถัดไป A11A019
   • สินค้าถัดไป A11A054
   • สินค้าถัดไป A11A020
   • สินค้าถัดไป A11A027
   • สินค้าถัดไป A11A044
   • สินค้าถัดไป A11A007
   • สินค้าถัดไป A11A004
   • สินค้าถัดไป A11A008
   • สินค้าถัดไป A11A002
   • สินค้าถัดไป A11A009
   • สินค้าถัดไป A11A012
   • สินค้าถัดไป A11A026
   • สินค้าถัดไป A11A028
   • สินค้าถัดไป A11A029
   • สินค้าถัดไป A11A030
   • สินค้าถัดไป A11A045
   • สินค้าถัดไป A11A046
   • สินค้าถัดไป A11A047
   • สินค้าถัดไป A11A024
   • สินค้าถัดไป A11A023
   • สินค้าถัดไป A11A035
   • สินค้าถัดไป A11A037
   • สินค้าถัดไป A11A003
   • สินค้าถัดไป A11A041
   • สินค้าถัดไป A11A039
   • สินค้าถัดไป A11A017
   • สินค้าถัดไป A11A034
   • สินค้าถัดไป A11A040
   • สินค้าถัดไป A11A001
   • สินค้าถัดไป A11A073
   • สินค้าถัดไป A11A063
   • สินค้าถัดไป A11A074
   • สินค้าถัดไป A11A043
   • สินค้าถัดไป A11A048
   • สินค้าถัดไป G14A110
   • สินค้าถัดไป A05A121
   • สินค้าถัดไป A11A065
   • สินค้าถัดไป A11A060
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 200W*40D1*50D2*100H cm (แผ่นท๊อป 40D cm, โครงขา 50D cm)/ โครงขาเหล็กเหลี่ยม มีพักเท้า ผลิตจากเหล็กกล่องขนาด 2"นิ้ว สามารถเชื่อมต่อกันยาวต่อเนื่องได้ / หน้าไม้เมลามีน

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,515.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 100

   ราคา +100.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A05A121 :โต๊ะยาวบาร์สูง โครงขาเหล็ก 200W*40D*110H cm มีที่พักเท้า

  ขนาด 200W* 40D* 110H cm  -
  ราคา 5,515.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา