A05A003:โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เมลามีน ผลิตทุกสี)

A05A003
โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เมลามีน ผลิตทุกสี):<p>มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น</p> โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เมลามีน ผลิตทุกสี):<p>มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น</p> โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เมลามีน ผลิตทุกสี):<p>มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น</p> โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เมลามีน ผลิตทุกสี):<p>มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น</p>
   • สินค้าถัดไป A18A083
   • สินค้าถัดไป A05A077
   • สินค้าถัดไป A18A080
   • สินค้าถัดไป A07A056
   • สินค้าถัดไป A07A060
   • สินค้าถัดไป A18A079
   • สินค้าถัดไป A18A078
   • สินค้าถัดไป A18A069
   • สินค้าถัดไป A05A069
   • สินค้าถัดไป A18A068
   • สินค้าถัดไป A05A068
   • สินค้าถัดไป A05A067
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A18A037
   • สินค้าถัดไป A18A076
   • สินค้าถัดไป A18A077
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A074
   • สินค้าถัดไป A18A075
   • สินค้าถัดไป A18A060
   • สินค้าถัดไป A18A039
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A051
   • สินค้าถัดไป A07A044
   • สินค้าถัดไป A07A043
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A05A061
   • สินค้าถัดไป A05A062
   • สินค้าถัดไป A05A038
   • สินค้าถัดไป A05A036
   • สินค้าถัดไป A05A031
   • สินค้าถัดไป A18A028
   • สินค้าถัดไป A18A081
   • สินค้าถัดไป A18A073
   • สินค้าถัดไป A05A001
   • สินค้าถัดไป A05A144
   • สินค้าถัดไป A05A145
   • สินค้าถัดไป A18A082
   • สินค้าถัดไป A05A060
   • สินค้าถัดไป A05A071
   • สินค้าถัดไป A05A041
   • สินค้าถัดไป A05A004
   • สินค้าถัดไป A04A068
   • สินค้าถัดไป A05A072
   • สินค้าถัดไป A04A060
   • สินค้าถัดไป A05A003
   • สินค้าถัดไป A05A042
   • สินค้าถัดไป A05A050
   • สินค้าถัดไป A05A053
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A05A063
   • สินค้าถัดไป A05A064
   • สินค้าถัดไป A05A037
   • สินค้าถัดไป A05A039
   • สินค้าถัดไป A05A073
   • สินค้าถัดไป A05A141
   • สินค้าถัดไป A05A143
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,439.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 100

   ราคา +100.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A05A003-1:โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม 120Di cm เมลามีน

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm   TOP เมลามีน 25 mm กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,439.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A05A003-2:โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม 150Di cm เมลามีน

  ขนาด 150W* 75D* 75H cm  TOP เมลามีน 25 mm กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,450.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา