A05A003:โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เลือกสีได้)

A05A003
โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เลือกสีได้):<p>มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น</p> โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เลือกสีได้):<p>มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น</p> โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เลือกสีได้):<p>มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น</p> โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม Di120, Di150 cm (เลือกสีได้):<p>มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A077
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A056
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A069
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A068
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A067
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A18A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A18A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A051
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A011
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A044
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A043
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A052
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A047
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A058
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A066
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A057
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A046
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A050
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A042
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A053
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A061
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A062
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A038
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A063
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A064
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A060
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A04A059
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A04A068
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A04A060
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A073
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A141
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A143
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A144
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A145
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A18A060
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A071
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A072
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A045
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A058
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A18A067
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A07A060
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A18A069
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A18A068
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A070
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 2 ขนาดคือ Di120 และ Di150 ซม. /TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน  /ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,439.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A05A003-1:โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม 120Di cm เมลามีน

  120W* 75D* 75H cm  Diameter 120Di*75H cm / TOP เมลามีน 25 mm กันชื้น กันร้อน /ผลิตสีเชอร์รี่, สีเทาควันบุหรี่ และสีเทาเข้ม
  ราคา 2,439.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  A05A003-2:โต๊ะประชุมครึ่งวงกลม 150Di cm เมลามีน

  150W* 75D* 75H cm  Diameter 150Di*75H cm / TOP เมลามีน 25 mm กันชื้น กันร้อน /ผลิตสีเชอร์รี่, สีเทาควันบุหรี่ และสีเทาเข้ม
  ราคา 3,450.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา