G02A009:บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น)

บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข้งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข้งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข้งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข้งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข้งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข้งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข้งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p>

  ผลิตจากอลูมิเนียม แข้งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,571.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 8 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A009-1:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 2.58 ม. R-1051

  1D* cm  ความสูงสองทาง 1.27 ม. / ความสูงทางเดียว 2.58 ม. / เมื่อเก็บ 0.72 ม.
  ราคา 3,571.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A009-2:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 3.80 ม. P-2051

  2D* cm  ความสูงสองทาง 1.85 ม. / ความสูงทางเดียว 3.80 ม. / เมื่อเก็บ 1.03 ม.
  ราคา 5,000.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A009-3:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 5.01 ม. R-3051

  2D* cm  ความสูงสองทาง 2.43 ม. / ความสูงทางเดียว 5.01 ม. / เมื่อเก็บ 1.33 ม.
  ราคา 6,338.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A009-4:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 6.02 ม. R-4051

  3D* cm  ความสูงสองทาง 3.10 ม. / ความสูงทางเดียว 6.20 ม. / เมื่อเก็บ 1.60 ม.
  ราคา 7,746.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A009-5:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 7.20 ม. R-6051

  4D* cm  ความสูงสองทาง 3.60 ม. / ความสูงทางเดียว 7.20 ม. / เมื่อเก็บ 1.80 ม.
  ราคา 12,308.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A009-6:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 8.40 ม. R-7051

  4D* cm  ความสูงสองทาง 4.20 ม. / ความสูงทางเดียว 8.40 ม. / เมื่อเก็บ 2.10 ม.
  ราคา 13,846.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A009-7:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 9.60 ม. R-8051

  5D* cm  ความสูงสองทาง 4.80 ม. / ความสูงทางเดียว 9.60 ม. / เมื่อเก็บ 2.40 ม.
  ราคา 18,462.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G02A009-8:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 10.80 ม. R-9051

  5D* cm  ความสูงสองทาง 5.40 ม. / ความสูงทางเดียว 10.80 ม. / เมื่อเก็บ 2.70 ม.
  ราคา 21,538.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา