ติดต่อสอบถาม

G02A009:บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น)

G02A009
บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p> บันไดเอนกประสงค์ 4 พับ ปรับได้หลายรูปแบบ KP (8,12,16,20 ขั้น):<p>ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  </p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา / ใช้งานได้กว่า 20 รูปแบบตามความต้องการ / พับเก็บง่าย เล็กถึง 4 พับ / มี 8 ขนาดคือ 2.58, 3.80, 5.01, 6.02, 7.2, 8.4, 9.6 และ 10.8 ม.  

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,571.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 8 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A009-1:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 2.58 ม. R-1051

  ขนาด 1.2D* cm  ความสูงสองทาง 1.27 ม. / ความสูงทางเดียว 2.58 ม. / เมื่อเก็บ 0.72 ม.
  ราคา 3,571.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A009-2:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 3.80 ม. P-2051

  ขนาด 1.8D* cm  ความสูงสองทาง 1.85 ม. / ความสูงทางเดียว 3.80 ม. / เมื่อเก็บ 1.03 ม.
  ราคา 5,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A009-3:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 5.01 ม. R-3051

  ขนาด 2.4D* cm  ความสูงสองทาง 2.43 ม. / ความสูงทางเดียว 5.01 ม. / เมื่อเก็บ 1.33 ม.
  ราคา 6,338.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A009-4:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 6.02 ม. R-4051

  ขนาด 3.1D* cm  ความสูงสองทาง 3.10 ม. / ความสูงทางเดียว 6.20 ม. / เมื่อเก็บ 1.60 ม.
  ราคา 7,746.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A009-5:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 7.20 ม. R-6051

  ขนาด 3.6D* cm  ความสูงสองทาง 3.60 ม. / ความสูงทางเดียว 7.20 ม. / เมื่อเก็บ 1.80 ม.
  ราคา 12,308.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A009-6:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 8.40 ม. R-7051

  ขนาด 4.2D* cm  ความสูงสองทาง 4.20 ม. / ความสูงทางเดียว 8.40 ม. / เมื่อเก็บ 2.10 ม.
  ราคา 13,846.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A009-7:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 9.60 ม. R-8051

  ขนาด 4.8D* cm  ความสูงสองทาง 4.80 ม. / ความสูงทางเดียว 9.60 ม. / เมื่อเก็บ 2.40 ม.
  ราคา 18,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A009-8:บันไดปรับได้หลายรูปแบบ ขนาด 10.80 ม. R-9051

  ขนาด 5.4D* cm  ความสูงสองทาง 5.40 ม. / ความสูงทางเดียว 10.80 ม. / เมื่อเก็บ 2.70 ม.
  ราคา 21,538.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา