G04A006:ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก Chavez-II ขนาด 96W*40.5D*200H cm

G04A006
ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก Chavez-II ขนาด 96W*40.5D*200H cm:<p>2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก ไม่มีกุญแจ / ขนาด 96W*40.5D*200H cm </p> ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก Chavez-II ขนาด 96W*40.5D*200H cm:<p>2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก ไม่มีกุญแจ / ขนาด 96W*40.5D*200H cm </p> ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก Chavez-II ขนาด 96W*40.5D*200H cm:<p>2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก ไม่มีกุญแจ / ขนาด 96W*40.5D*200H cm </p> ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก Chavez-II ขนาด 96W*40.5D*200H cm:<p>2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก ไม่มีกุญแจ / ขนาด 96W*40.5D*200H cm </p>
   • สินค้าถัดไป G04A053
   • สินค้าถัดไป G04A013
   • สินค้าถัดไป G04A012
   • สินค้าถัดไป G04A051
   • สินค้าถัดไป G04A054
   • สินค้าถัดไป G04A039
   • สินค้าถัดไป G04A052
   • สินค้าถัดไป G04A006
   • สินค้าถัดไป G04A005
   • สินค้าถัดไป G04A040
   • สินค้าถัดไป G04A041
   • สินค้าถัดไป G04A047
   • สินค้าถัดไป G04A048
   • สินค้าถัดไป G04A044
   • สินค้าถัดไป G04A028
   • สินค้าถัดไป G04A046
   • สินค้าถัดไป G04A049
   • สินค้าถัดไป G04A045
   • สินค้าถัดไป G04A056
   • สินค้าถัดไป G04A050
   • สินค้าถัดไป G04A037
   • สินค้าถัดไป G04A038
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก ไม่มีกุญแจ / ขนาด 96W*40.5D*200H cm 

  ราคาเริ่มต้นที่: 11,538.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G04A006:ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดกระจก 4 ลิ้นชัก Chavez-II ขนาด 96W*40.5D*200H cm

  ขนาด 96W* 20D* 405H cm  
  ราคา 11,538.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา