ติดต่อสอบถาม

CR170601:โต๊ะผู้บริหารและ ตู้เก็บเอกสารคลาสสิค

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

กรณีลูกค้าใช้งานชุดโต๊ะผู้บริหารแนวคลาสิก การวางตู้เอกสารสูงที่ด้านหลังช่วยให้พื้นที่ดูสวยขึ้นคะ จากรูปลูกค้าวางชุดโต๊ะผู้บริการรุ่นหน้ากระจกชาดำ แบบตู้ข้างเสมอโต๊ะหน้า ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น งานตู้เอกสารด้านหลังใช้สูงพิเศษ 200H cm สีเข้ากัน

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย