G04A039:ตู้เอกสารไม้โอ๊คบนบานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ 90W*40D cm.

G04A039
ตู้เอกสารไม้โอ๊คบนบานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ 90W*40D cm.:<p>ผลิต 2 สีคือ ไม้โอ๊คสีดำ และไม้โอ๊คสีแดง</p> ตู้เอกสารไม้โอ๊คบนบานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ 90W*40D cm.:<p>ผลิต 2 สีคือ ไม้โอ๊คสีดำ และไม้โอ๊คสีแดง</p>
   • สินค้าถัดไป G04A053
   • สินค้าถัดไป G04A013
   • สินค้าถัดไป G04A012
   • สินค้าถัดไป G04A051
   • สินค้าถัดไป G04A054
   • สินค้าถัดไป G04A039
   • สินค้าถัดไป G04A052
   • สินค้าถัดไป G04A006
   • สินค้าถัดไป G04A005
   • สินค้าถัดไป G04A040
   • สินค้าถัดไป G04A041
   • สินค้าถัดไป G04A047
   • สินค้าถัดไป G04A048
   • สินค้าถัดไป G04A044
   • สินค้าถัดไป G04A028
   • สินค้าถัดไป G04A046
   • สินค้าถัดไป G04A049
   • สินค้าถัดไป G04A045
   • สินค้าถัดไป G04A056
   • สินค้าถัดไป G04A050
   • สินค้าถัดไป G04A037
   • สินค้าถัดไป G04A038
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 สีคือ ไม้โอ๊คสีดำ และไม้โอ๊คสีแดง

  ราคาเริ่มต้นที่: 10,147.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีไม้โต๊ะผู้บริหาร HJK

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  G04A039:ตู้เอกสารไม้สีโอ๊ค บนบานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ 90W*40D*200H cm.

  ขนาด 90W* 40D* 200H  ผลิต 2 สีคือ สีโอ๊คดำ (เบอร์ 30#) และสีโอ๊คแดง (เบอร์ C#)
  ราคา 10,147.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา