E21A026:ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 3 ฟุต รุ่น K-UK042 วางข้างสูงเสมอโต๊ะ

E21A026
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 3 ฟุต รุ่น K-UK042 วางข้างสูงเสมอโต๊ะ:<p>ขนาด 88W*40.7D*74H cm.  ผลิตจากเหล็ก /ทำ 2 สีคือสีขาวล้วน กับสีดำล้วน</p> ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 3 ฟุต รุ่น K-UK042 วางข้างสูงเสมอโต๊ะ:<p>ขนาด 88W*40.7D*74H cm.  ผลิตจากเหล็ก /ทำ 2 สีคือสีขาวล้วน กับสีดำล้วน</p> ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 3 ฟุต รุ่น K-UK042 วางข้างสูงเสมอโต๊ะ:<p>ขนาด 88W*40.7D*74H cm.  ผลิตจากเหล็ก /ทำ 2 สีคือสีขาวล้วน กับสีดำล้วน</p> ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 3 ฟุต รุ่น K-UK042 วางข้างสูงเสมอโต๊ะ:<p>ขนาด 88W*40.7D*74H cm.  ผลิตจากเหล็ก /ทำ 2 สีคือสีขาวล้วน กับสีดำล้วน</p>
   • สินค้าถัดไป E21A016
   • สินค้าถัดไป E21A015
   • สินค้าถัดไป E21A011
   • สินค้าถัดไป E21A012
   • สินค้าถัดไป E21A003
   • สินค้าถัดไป E24A007
   • สินค้าถัดไป E21A009
   • สินค้าถัดไป E21A005
   • สินค้าถัดไป E24A010
   • สินค้าถัดไป E21A017
   • สินค้าถัดไป E21A010
   • สินค้าถัดไป E21A018
   • สินค้าถัดไป E21A007
   • สินค้าถัดไป E21A008
   • สินค้าถัดไป E21A004
   • สินค้าถัดไป E21A014
   • สินค้าถัดไป E21A024
   • สินค้าถัดไป E21A002
   • สินค้าถัดไป A23A003
   • สินค้าถัดไป E21A001
   • สินค้าถัดไป E21A013
   • สินค้าถัดไป E24A008
   • สินค้าถัดไป E24A009
   • สินค้าถัดไป E21A026
   • สินค้าถัดไป E21A025
   • สินค้าถัดไป E21A019
   • สินค้าถัดไป E21A020
   • สินค้าถัดไป E21A021
   • สินค้าถัดไป E21A023
   • สินค้าถัดไป E21A022
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 88W*40.7D*74H cm.  ผลิตจากเหล็ก /ทำ 2 สีคือสีขาวล้วน กับสีดำล้วน

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,142.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 24

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E21A026:ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 3 ฟุต รุ่น K-UK042 วางข้างสูงเสมอโต๊ะ

  ขนาด 88W* 40.7D* 74H cm  ผลิตจากเหล็ก /ทำ 2 สีคือสีขาวล้วน กับสีดำล้วน
  ราคา 4,142.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา