CR180719: โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม มุมมน พร้อมเก้าอี้สำนักงานหลังเน็ตและเก้าอี้รับแขกขาตัวซีพ่นดำ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

เก้าอี้ขาตัวซี ที่ปกติใช้เป็นเก้าอี้ visitor รับแขก ก็สามารถใช้กับห้องประชุม และดูดีได้เหมือนกันคะ จากรูปเป็นงานห้องประชุม 2 ห้อง ลูกค้าใช้โต๊ะประชุมรุ่น A05A108 ขนาด 420W และ 480W cm งานเก้าอี้ใช้รุ่นขาตัวซี และรุ่นที่นั่งเน็ตล้วนแขนขาโครเมี่ยมรุ่นประหยัด งานไม้สีคาปูชิโน่เข้ากับผนังห้อง ขาโครเมี่ยมตัดดำ เก้าอี้ทำสีดำค่ะ