E23A008:ตู้เสื้อผ้าเด็กเหล็ก บานเลื่อนเตี้ย 120H cm (เลือกพิมพ์ลายหมีหรือลายตัวเลขได้)

E23A008
ตู้เสื้อผ้าเด็กเหล็ก บานเลื่อนเตี้ย 120H cm (เลือกพิมพ์ลายหมีหรือลายตัวเลขได้):<p>ขนาด 118.5W*40.7D*120H cm. / ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค / ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)</p> ตู้เสื้อผ้าเด็กเหล็ก บานเลื่อนเตี้ย 120H cm (เลือกพิมพ์ลายหมีหรือลายตัวเลขได้):<p>ขนาด 118.5W*40.7D*120H cm. / ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค / ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)</p> ตู้เสื้อผ้าเด็กเหล็ก บานเลื่อนเตี้ย 120H cm (เลือกพิมพ์ลายหมีหรือลายตัวเลขได้):<p>ขนาด 118.5W*40.7D*120H cm. / ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค / ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)</p> ตู้เสื้อผ้าเด็กเหล็ก บานเลื่อนเตี้ย 120H cm (เลือกพิมพ์ลายหมีหรือลายตัวเลขได้):<p>ขนาด 118.5W*40.7D*120H cm. / ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค / ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)</p> ตู้เสื้อผ้าเด็กเหล็ก บานเลื่อนเตี้ย 120H cm (เลือกพิมพ์ลายหมีหรือลายตัวเลขได้):<p>ขนาด 118.5W*40.7D*120H cm. / ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค / ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)</p> ตู้เสื้อผ้าเด็กเหล็ก บานเลื่อนเตี้ย 120H cm (เลือกพิมพ์ลายหมีหรือลายตัวเลขได้):<p>ขนาด 118.5W*40.7D*120H cm. / ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค / ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)</p> ตู้เสื้อผ้าเด็กเหล็ก บานเลื่อนเตี้ย 120H cm (เลือกพิมพ์ลายหมีหรือลายตัวเลขได้):<p>ขนาด 118.5W*40.7D*120H cm. / ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค / ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)</p>
   • สินค้าถัดไป E23A001
   • สินค้าถัดไป E23A004
   • สินค้าถัดไป E23A020
   • สินค้าถัดไป E23A021
   • สินค้าถัดไป E23A005
   • สินค้าถัดไป E23A002
   • สินค้าถัดไป E23A022
   • สินค้าถัดไป E23A007
   • สินค้าถัดไป E23A008
   • สินค้าถัดไป E25A042
   • สินค้าถัดไป E25A041
   • สินค้าถัดไป E25A043
   • สินค้าถัดไป E25A053
   • สินค้าถัดไป E25A015
   • สินค้าถัดไป E25A020
   • สินค้าถัดไป E25A018
   • สินค้าถัดไป E23A023
   • สินค้าถัดไป E23A024
   • สินค้าถัดไป E25A040
   • สินค้าถัดไป E25A049
   • สินค้าถัดไป E23A003
   • สินค้าถัดไป E23A015
   • สินค้าถัดไป E23A016
   • สินค้าถัดไป E23A017
   • สินค้าถัดไป E23A018
   • สินค้าถัดไป E25A052
   • สินค้าถัดไป E23A014
   • สินค้าถัดไป E23A012
   • สินค้าถัดไป E25A051
   • สินค้าถัดไป E23A013
   • สินค้าถัดไป E25A054
   • สินค้าถัดไป E23A006
   • สินค้าถัดไป E23A030
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 118.5W*40.7D*120H cm. / ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค / ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,051.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E23A008:ตู้เสื้อผ้าเด็ก 2 บานเลื่อนมีลวดลาย

  ขนาด 118.5W* 40.7D* 120H cm  ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อคตรงกลาง โดยล็อคได้ 2 ประตูพร้อมกัน /ผลิต 2 ลายคือ ลายรูปหมี(B) และลายตัวเลข(N)
  ราคา 5,051.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา