ติดต่อสอบถาม

E24A007:ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ มีลวดลาย ก44*ล40.7*ส88 ซม. (คลิกด้านในดูทั้ง 6 ลาย)

E24A007
ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ มีลวดลาย ก44*ล40.7*ส88 ซม. (คลิกด้านในดูทั้ง 6 ลาย):<p>ขนาด ก44*ล40.7*ส88 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ มี 6 ลายให้เลือก</p> ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ มีลวดลาย ก44*ล40.7*ส88 ซม. (คลิกด้านในดูทั้ง 6 ลาย):<p>ขนาด ก44*ล40.7*ส88 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ มี 6 ลายให้เลือก</p> ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ มีลวดลาย ก44*ล40.7*ส88 ซม. (คลิกด้านในดูทั้ง 6 ลาย):<p>ขนาด ก44*ล40.7*ส88 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ มี 6 ลายให้เลือก</p> ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ มีลวดลาย ก44*ล40.7*ส88 ซม. (คลิกด้านในดูทั้ง 6 ลาย):<p>ขนาด ก44*ล40.7*ส88 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ มี 6 ลายให้เลือก</p> ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ มีลวดลาย ก44*ล40.7*ส88 ซม. (คลิกด้านในดูทั้ง 6 ลาย):<p>ขนาด ก44*ล40.7*ส88 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ มี 6 ลายให้เลือก</p> ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ มีลวดลาย ก44*ล40.7*ส88 ซม. (คลิกด้านในดูทั้ง 6 ลาย):<p>ขนาด ก44*ล40.7*ส88 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ มี 6 ลายให้เลือก</p> ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ มีลวดลาย ก44*ล40.7*ส88 ซม. (คลิกด้านในดูทั้ง 6 ลาย):<p>ขนาด ก44*ล40.7*ส88 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ มี 6 ลายให้เลือก</p>
   • สินค้าถัดไป G05A046
   • สินค้าถัดไป E24A003
   • สินค้าถัดไป G05A047
   • สินค้าถัดไป E24A007
   • สินค้าถัดไป E24A002
   • สินค้าถัดไป C07A042
   • สินค้าถัดไป C07A043
   • สินค้าถัดไป C07A044
   • สินค้าถัดไป E25A017
   • สินค้าถัดไป E25A005
   • สินค้าถัดไป E25A006
   • สินค้าถัดไป E24A009
   • สินค้าถัดไป E25A007
   • สินค้าถัดไป E25A001
   • สินค้าถัดไป E25A002
   • สินค้าถัดไป E24A008
   • สินค้าถัดไป E25A003
   • สินค้าถัดไป E24A010
   • สินค้าถัดไป E25A008
   • สินค้าถัดไป E25A004
   • สินค้าถัดไป E25A012
   • สินค้าถัดไป E25A013
   • สินค้าถัดไป E25A035
   • สินค้าถัดไป E25A038
   • สินค้าถัดไป E25A019
   • สินค้าถัดไป E24A001
   • สินค้าถัดไป E25A011
   • สินค้าถัดไป E34A009
   • สินค้าถัดไป E34A010
   • สินค้าถัดไป E34A008
   • สินค้าถัดไป E24A018
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก44*ล40.7*ส88 ซม./ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ มี 6 ลายให้เลือก

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,818.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้ลายกราฟฟิก

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E24A007:ตู้เหล็ก 2 แผ่นชั้น 1 บานเปิดทึบมีลวดลาย

  ขนาด 44W* 40D* 88H cm  ภายในมี 2 แผ่นชั้นปรับระดับได้ มีกุญแจล็อค/ / มี 6 ลายให้เลือก
  ราคา 1,818.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา