A04A035:ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง 328W*328W cm พร้อมพาร์ทิชั่น Hybrid

A04A035
ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง 328W*328W cm พร้อมพาร์ทิชั่น Hybrid:<p>สำหรับ 4 ที่นั่ง / ขนาดรวม 328W*328D*120H cm ขนาดต่อ 1 ที่นั่ง 161W*159D*75H cm / พร้อมตู้ลิ้นชักขาทึบ / ผิวเมลามีน แผ่นท๊อปหนา 28 มม./  พาร์ทิชั่นเกรดเอ  Hybrid มีรางแขวนงานไม้ ระบบร้อยสายไฟ (ไม่รวมเก้าอี้)</p> ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง 328W*328W cm พร้อมพาร์ทิชั่น Hybrid:<p>สำหรับ 4 ที่นั่ง / ขนาดรวม 328W*328D*120H cm ขนาดต่อ 1 ที่นั่ง 161W*159D*75H cm / พร้อมตู้ลิ้นชักขาทึบ / ผิวเมลามีน แผ่นท๊อปหนา 28 มม./  พาร์ทิชั่นเกรดเอ  Hybrid มีรางแขวนงานไม้ ระบบร้อยสายไฟ (ไม่รวมเก้าอี้)</p>
   • สินค้าถัดไป A04A035
   • สินค้าถัดไป A04A033
   • สินค้าถัดไป A04A034
   • สินค้าถัดไป A04A041
   • สินค้าถัดไป A04A042
   • สินค้าถัดไป A04A040
   • สินค้าถัดไป A04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  สำหรับ 4 ที่นั่ง / ขนาดรวม 328W*328D*120H cm ขนาดต่อ 1 ที่นั่ง 161W*159D*75H cm / พร้อมตู้ลิ้นชักขาทึบ / ผิวเมลามีน แผ่นท๊อปหนา 28 มม./  พาร์ทิชั่นเกรดเอ  Hybrid มีรางแขวนงานไม้ ระบบร้อยสายไฟ (ไม่รวมเก้าอี้)

  ราคาเริ่มต้นที่: 54,951.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 400

   ราคา +400.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 500

   ราคา +500.00 บาท
  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A04A035:ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง 328W*328W cm พร้อมพาร์ทิชั่น Hybrid

  ขนาด 328W* 328D* 120H cm  สำหรับ 4 ที่นั่ง / ขนาดต่อ 1 ที่นั่ง 161W*159D*75H cm / พร้อมตู้ลิ้นชักขาทึบ / ผิวเมลามีน แผ่นท๊อปหนา 28 มม. / พาร์ทิชั่นเกรดเอ Hybrid มีรางแขวนงานไม้ ระบบร้อยสายไฟ (ไม่รวมเก้าอี้)
  ราคา 54,951.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา