ติดต่อสอบถาม

E23A023:ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้

E23A023
ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. <span> มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง </span><span> ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง</span></p>
   • สินค้าถัดไป E23A001
   • สินค้าถัดไป E23A004
   • สินค้าถัดไป E23A020
   • สินค้าถัดไป E23A021
   • สินค้าถัดไป E23A005
   • สินค้าถัดไป E23A002
   • สินค้าถัดไป E23A022
   • สินค้าถัดไป E23A007
   • สินค้าถัดไป E23A008
   • สินค้าถัดไป E25A042
   • สินค้าถัดไป E25A041
   • สินค้าถัดไป E25A043
   • สินค้าถัดไป E25A053
   • สินค้าถัดไป E25A015
   • สินค้าถัดไป E25A020
   • สินค้าถัดไป E25A018
   • สินค้าถัดไป E23A023
   • สินค้าถัดไป E23A024
   • สินค้าถัดไป E25A040
   • สินค้าถัดไป E25A049
   • สินค้าถัดไป E23A003
   • สินค้าถัดไป E23A015
   • สินค้าถัดไป E23A016
   • สินค้าถัดไป E23A017
   • สินค้าถัดไป E23A018
   • สินค้าถัดไป E25A052
   • สินค้าถัดไป E23A014
   • สินค้าถัดไป E23A012
   • สินค้าถัดไป E25A051
   • สินค้าถัดไป E23A013
   • สินค้าถัดไป E25A054
   • สินค้าถัดไป E23A006
   • สินค้าถัดไป E23A030
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm.  มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง  ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง

  ราคาเริ่มต้นที่: 9,255.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E23A023-1:ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 พร้อมขารองตู้ ไม่มีลิ้นชัก

  ขนาด 120W* 56D* 200H cm  มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม พร้อมขารองตู้ทรงสูง
  ราคา 9,255.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E23A023-2:ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ สูง 200H cm. รุ่น KO-BW03 พร้อมขารองตู้ มีลิ้นชัก

  ขนาด 120W* 56D* 200H cm   มี 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมขารองตู้ทรงสูง
  ราคา 10,528.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา