ติดต่อสอบถาม

CR170710:ชุดตู้เสื้อผ้าเหล็ก พร้อมตู้แขวนบานเปิดแนวตั้งและตู้แขวนบานเปิดแนวนอน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

จากรูปลูกค้าใช้งานชุดตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้แขวนลอย สีขาวดำ หน้าห้องน้ำ ตู้แขวนลอยมีรางแขวนด้านใต้ติดตั้งมาให้ด้วย เผื่อเป็นที่พักเสื้อผ้าในตัว ตู้เสื้อผ้าหน้าบานทึบ ส่วนตู้ลอยหน้าบานเหล็กเจาะรู ช่วยระบายอากาศได้