B19A001:เก้าอี้หอประชุม แขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ AD-01L

B19A001
เก้าอี้หอประชุม แขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ AD-01L:<p>ตัวเต็มครบตัวขนาด 66W*56D*103H cm. / แผ่นเลคเชอร์สามารถพับเก็บในช่องแขนได้ / เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่ / **น้ำหนักโดยประมาณ 20 กก. / **กรณีลูกค้าเตรียมพื้นแบบขั้นบันได แนะนำระดับละ 120D cm</p> เก้าอี้หอประชุม แขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ AD-01L:<p>ตัวเต็มครบตัวขนาด 66W*56D*103H cm. / แผ่นเลคเชอร์สามารถพับเก็บในช่องแขนได้ / เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่ / **น้ำหนักโดยประมาณ 20 กก. / **กรณีลูกค้าเตรียมพื้นแบบขั้นบันได แนะนำระดับละ 120D cm</p> เก้าอี้หอประชุม แขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ AD-01L:<p>ตัวเต็มครบตัวขนาด 66W*56D*103H cm. / แผ่นเลคเชอร์สามารถพับเก็บในช่องแขนได้ / เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่ / **น้ำหนักโดยประมาณ 20 กก. / **กรณีลูกค้าเตรียมพื้นแบบขั้นบันได แนะนำระดับละ 120D cm</p> เก้าอี้หอประชุม แขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ AD-01L:<p>ตัวเต็มครบตัวขนาด 66W*56D*103H cm. / แผ่นเลคเชอร์สามารถพับเก็บในช่องแขนได้ / เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่ / **น้ำหนักโดยประมาณ 20 กก. / **กรณีลูกค้าเตรียมพื้นแบบขั้นบันได แนะนำระดับละ 120D cm</p> เก้าอี้หอประชุม แขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ AD-01L:<p>ตัวเต็มครบตัวขนาด 66W*56D*103H cm. / แผ่นเลคเชอร์สามารถพับเก็บในช่องแขนได้ / เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่ / **น้ำหนักโดยประมาณ 20 กก. / **กรณีลูกค้าเตรียมพื้นแบบขั้นบันได แนะนำระดับละ 120D cm</p>
   • สินค้าถัดไป B17A008
   • สินค้าถัดไป B07A012
   • สินค้าถัดไป B17A007
   • สินค้าถัดไป B06A136
   • สินค้าถัดไป B17A029
   • สินค้าถัดไป B17A030
   • สินค้าถัดไป B17A013
   • สินค้าถัดไป B06A107
   • สินค้าถัดไป B06A108
   • สินค้าถัดไป B17A019
   • สินค้าถัดไป B17A017
   • สินค้าถัดไป B17A020
   • สินค้าถัดไป B17A018
   • สินค้าถัดไป B17A034
   • สินค้าถัดไป B17A033
   • สินค้าถัดไป B17A016
   • สินค้าถัดไป B17A023
   • สินค้าถัดไป B17A010
   • สินค้าถัดไป B17A024
   • สินค้าถัดไป B17A021
   • สินค้าถัดไป B17A012
   • สินค้าถัดไป B17A009
   • สินค้าถัดไป B17A011
   • สินค้าถัดไป B17A022
   • สินค้าถัดไป B17A006
   • สินค้าถัดไป B17A039
   • สินค้าถัดไป B17A015
   • สินค้าถัดไป B17A014
   • สินค้าถัดไป B17A035
   • สินค้าถัดไป B17A036
   • สินค้าถัดไป B17A027
   • สินค้าถัดไป B17A028
   • สินค้าถัดไป B17A025
   • สินค้าถัดไป B17A026
   • สินค้าถัดไป B17A031
   • สินค้าถัดไป B17A032
   • สินค้าถัดไป B17A037
   • สินค้าถัดไป B17A038
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป B19A001
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ตัวเต็มครบตัวขนาด 66W*56D*103H cm. / แผ่นเลคเชอร์สามารถพับเก็บในช่องแขนได้ / เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่ / **น้ำหนักโดยประมาณ 20 กก. / **กรณีลูกค้าเตรียมพื้นแบบขั้นบันได แนะนำระดับละ 120D cm

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,200.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีหนังหุ้มเก้าอี้โรงหนัง

   ราคา +0.00 บาท
  2. สีผ้าหุ้มเก้าอี้โรงหนัง

   ราคา +300.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  B19A001-1:เก้าอี้หอประชุมแขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ไม้ AD-01L-F (ตัวเดี่ยวครบตัว)

  ขนาด 66W* 56D* 103H cm  แผ่นเลคเชอร์สามารถพับเก็บในช่องแขนได้ / เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่
  ราคา 4,789.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B19A001-2:เก้าอี้หอประชุมแขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ไม้ AD-01L-H (ที่นั่งพร้อมขาเริ่ม)

  ขนาด 56W* 56D* 103H cm  แผ่นเลคเชอร์สามารถพับเก็บในช่องแขนได้ / เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได้ รองรับสรีระของผู้นั่งได้เป็นอย่างดี มีที่วางแขนขนาดใหญ่
  ราคา 4,200.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา