ตู้เซฟ ตู้นิรภัย President safe (แบบรหัสหมุน, กุญแจ Dimple Key) เพรสซิเด๊นท์

ตู้เซฟ President ทางโรงงานจะใส่ดอกกุญแจไว้ในตู้ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าสับสน วิธีการเปิดตู้ครั้งแรกดังนี้คะ
1. กรณีรหัสหมุน หมุนรหัสตามหมายเลขในซอง แล้วบิดลูกบิดจะเปิดได้เลยคะ (ไม่ต้องใช้กุญแจ)
2. กรณีรหัสดิจิตอล กด *1234# แล้วบิดลูกบิดจะเปิดได้เลยคะ (ไม่ต้องใช้กุญแจ)

จำนวนรายการ 28 รายการ มี 28 รุ่นย่อย
1 2 

F05A001:ตู้เซฟ 2 ลิ้นชัก 145 กก. รุ่น PRESIDENT-FRC220 มี 2 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 23,332 บาท
เหลือ
ราคา 22,165.00 บาท

ขนาดภายนอก 51.5W*80.5D*83.8H cm. ขนาดภายในของลิ้นชัก 38.9W*46.4D*27.4H cm.(x 2) ใช้สำหรับเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ซึ่งสามารถจุได้ 99 ลิตร กันไฟนาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A002:ตู้เซฟ 3 ลิ้นชัก 236 กก. รุ่น PRESIDENT-FRC330 มี 3 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 32,645 บาท
เหลือ
ราคา 31,013.00 บาท

ขนาดภายนอก 51.5W*80.5D*120H cm. ขนาดภายในของลิ้นชัก 38.9W*46.4D*27.4H cm.(x 3) ใช้สำหรับเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ซึ่งสามารถจุได้ 148 ลิตร กันไฟนาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A003:ตู้เซฟ 4 ลิ้นชัก 330 กก. รุ่น PRESIDENT-FRC440 มี 4 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 41,391 บาท
เหลือ
ราคา 39,321.00 บาท

ขนาดภายนอก 51.5W*80.5D*156.2H cm. ขนาดภายในของลิ้นชัก 38.9W*46.4D*27.4H cm.(x 4) ใช้สำหรับเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน  ซึ่งสามารถจุได้ 198 ลิตร กันไฟนาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A004:ตู้เซฟแคชเชียร์ 130 กก. รุ่น PRESIDENT-ND100 มี 1 กุญแจ 1 รหัส พร้อมลิ้นชักแยก

ปกติ 16,148 บาท
เหลือ
ราคา 15,340.00 บาท

ขนาดภายนอก 47W*50.4D*90.1H cm. ขนาดภายใน 33.2W*33.5D*47.2H cm. ด้านบนมีลิ้นชักแยกพร้อมกุญแจล็อค สามารถบรรจุสิ่งของเข้าไปในตู้โดยไม่ต้องเปิดประตูออก ด้านล่างมีบานเปิด ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 1 ถาดพลาสติก /สามารถจุได้ 52 ลิตร กันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A005:ตู้เซฟแคชเชียร์ 165 กก. รุ่น PRESIDENT-ND150 มี 2 กุญแจ 1 รหัส พร้อมลิ้นชักแยก

ปกติ 20,674 บาท
เหลือ
ราคา 19,641.00 บาท

ขนาดภายนอก 52.8W*46.3D*89.8H cm. ขนาดภายใน 40.9W*31.1D*71.9H cm. ด้านบนมีลิ้นชักแยกพร้อมกุญแจล็อค สามารถบรรจุสิ่งของเข้าไปในตู้โดยไม่ต้องเปิดประตูออก ด้านล่างมีบานเปิด ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 2 ถาดพลาสติก /สามารถจุได้ 91 ลิตร กันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A006:ตู้เซฟแคชเชียร์ 250 กก. รุ่น PRESIDENT-ND200 มี 2 กุญแจ 1 รหัส พร้อมลิ้นชักแยก

ปกติ 23,263 บาท
เหลือ
ราคา 22,100.00 บาท

ขนาดภายนอก 59W*59.6D*111.6H cm. ขนาดภายใน 45W*35.5D*62.8H cm. ด้านบนมีลิ้นชักแยกพร้อมกุญแจล็อค สามารถบรรจุสิ่งของเข้าไปในตู้โดยไม่ต้องเปิดประตูออก ด้านล่างมีบานเปิด ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 2 ถาดพลาสติก /สามารถจุได้ 100 ลิตร กันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A007:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 28 กก. รุ่น PRESIDENT-LS1 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 3,950 บาท
เหลือ
ราคา 3,752.00 บาท

ขนาดภายนอก 40.9W*35D*35.7H cm. ขนาดภายใน 35.2W*21.5D*27.2H cm. หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ถาดพลาสติก /ความจุ 20 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A008:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 28 กก. รุ่น PRESIDENT-LS2 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 3,950 บาท
เหลือ
ราคา 3,752.00 บาท

ขนาดภายนอก 32.9W*35D*43.7H cm. ขนาดภายใน 27.2W*21.5D*35.2H cm. หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ถาดพลาสติก /ความจุ 20 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A009:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 50 กก. รุ่น PRESIDENT-SS1 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 4,468 บาท
เหลือ
ราคา 4,245.00 บาท

ขนาดภายนอก 48.4W*42.7D*37.2H cm. ขนาดภายใน 35.7W*26.4D*21.7H cm. หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ถาดพลาสติก /ความจุ 20 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A010:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 50 กก. รุ่น PRESIDENT-SS2 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 4,468 บาท
เหลือ
ราคา 4,245.00 บาท

ขนาดภายนอก 34.4W*42.7D*51.2H cm. ขนาดภายใน 21.7W*26.4D*35.7H cm. หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ถาดพลาสติก /ความจุ 20 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A011:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 105 กก. รุ่น PRESIDENT-SM มี 1 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 9,503 บาท
เหลือ
ราคา 9,028.00 บาท

ขนาดภายนอก 47W*50.4D*66.7H cm. ขนาดภายใน 33.2W*33.5D*47.2H cm. หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี1 ถาดพลาสติก /ความจุ 52 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A035:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 110 กก. รุ่น PRESIDENT-SB20 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 13,421 บาท
เหลือ
ราคา 12,750.00 บาท

ขนาดภายนอก 53W*52.3D*67.5H cm. ขนาดภายใน 39.2W*27.5D*46H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี1 ถาดพลาสติก /ความจุ 50 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A013:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 155 กก. รุ่น PRESIDENT-SB30 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 14,242 บาท
เหลือ
ราคา 13,530.00 บาท

ขนาดภายนอก 59W*59.6D*76H cm. ขนาดภายใน 45W*35.5D*54.7H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี1 ถาดพลาสติก /ความจุ 87 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง *แผ่นชั้นปรับระดับได้*

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A036:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 190 กก. รุ่น PRESIDENT-SB40 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 17,492 บาท
เหลือ
ราคา 16,618.00 บาท

ขนาดภายนอก 59W*59.6D*93.5H cm. ขนาดภายใน 45.2W*35.5D*72H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี1 ถาดพลาสติก /ความจุ 115 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A037:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 250 กก. รุ่น PRESIDENT-SB50 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 21,336 บาท
เหลือ
ราคา 20,269.00 บาท

ขนาดภายนอก 59W*59.6D*127.5H cm. ขนาดภายใน 45W*35.5D*106H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 2ถาดพลาสติก /ความจุ 169 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A028: ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 295 กก. รุ่น PRESIDENT-SB60 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 24,301 บาท
เหลือ
ราคา 23,086.00 บาท

ขนาดภายนอก 69W*59.6D*127.5H cm. ขนาดภายใน 55W*35.5D*106H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 207 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A016:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 370 กก. รุ่น PRESIDENT-SB70 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 28,113 บาท
เหลือ
ราคา 26,707.00 บาท

ขนาดภายนอก 75W*70.1D*140H cm. ขนาดภายใน 61W*46D*118.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 332 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A038:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 460 กก. รุ่น PRESIDENT-SB80 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 32,507 บาท
เหลือ
ราคา 30,882.00 บาท

ขนาดภายนอก 80W*70.1D*157.5H cm. ขนาดภายใน 66W*46D*136H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3ถาดพลาสติก /ความจุ 413 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A029:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 495 กก. รุ่น PRESIDENT-SB90 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 35,075 บาท
เหลือ
ราคา 33,321.00 บาท

ขนาดภายนอก 80W*70.1D*170H cm. ขนาดภายใน 66W*46D*148.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 451 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A039:ตู้เซฟนิรภัย 2 บานเปิดชนิดหมุน 410 กก. รุ่น PRESIDENT-STD120 มี 3 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 38,463 บาท
เหลือ
ราคา 36,540.00 บาท

ขนาดภายนอก 104.2W*69D*127.5H cm. ขนาดภายใน 90W*44D*106H cm. หน้าบานตู้มี 3 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 2 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 4 แผ่นชั้น /ความจุ 420 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A041:ตู้เซฟนิรภัย 2 บานเปิดชนิดหมุน 550 กก. รุ่น PRESIDENT-STD150 มี 3 กุญแจ 1 รหัส

ปกติ 42,302 บาท
เหลือ
ราคา 40,187.00 บาท

ขนาดภายนอก 104.2W*69D*157.5H cm. ขนาดภายใน 90W*44D*136H cm. หน้าบานตู้มี 3 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 2 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 4 แผ่นชั้น /ความจุ 538 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A018:ตู้เซฟนิรภัย 2 บานเปิด 640 กก. รุ่น PRESIDENT-STD180 มี 3 กุญแจ 1 รหัส (แบบหมุน)

ปกติ 45,997 บาท
เหลือ
ราคา 43,697.00 บาท

ขนาดภายนอก 104.2W*69D*181.5H cm. ขนาดภายใน 90W*44D*160H cm. 2 บานเปิด ภายในมี 2 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 4 ถาดพลาสติก /ความจุ 633 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A019:ตู้เซฟนิรภัย 2 บานเปิด 640 กก. รุ่น PRESIDENT-STD180D มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้กดหน้าตู้)

ปกติ 48,020 บาท
เหลือ
ราคา 45,619.00 บาท

แบบดิจิตอล /ขนาดภายนอก 104.2W*69D*181.5H cm. ขนาดภายใน 90W*44D*160H cm. 2 บานเปิด ภายในมี 2 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 4 ถาดพลาสติก /ความจุ 633 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A048:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 50 กก. มีถาด 4 อัน รุ่น PRESIDENT-SS1T มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 4,765 บาท
เหลือ
ราคา 4,527.00 บาท

ขนาดภายนอก 48.4W*42.7D*37.2H cm. ขนาดภายใน 35.7W*26.4D*21.7H cm. แนวตั้ง หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมีถาดพลาสติก 4 อัน /ความจุ 20 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F05A050:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 50 กก. มีถาด 7 อัน รุ่น PRESIDENT-SS2T มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ใช้หมุนหน้าตู้)

ปกติ 4,765 บาท
เหลือ
ราคา 4,527.00 บาท

ขนาดภายนอก 34.4W*42.7D*51.2H cm. ขนาดภายใน 21.7W*26.4D*35.7H cm. แนวตั้ง หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมีถาดพลาสติก 7 อัน /ความจุ 20 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2