ติดต่อสอบถาม

CR180720:ไวท์บอร์ดกระจกนิรภัยพ่นสีขาว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ในปัจจุบันลูกค้ามีการกั้นห้องด้วยแบบผนังที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งผนังปูนอิฐมอญ ผนังปูนอิฐมวลเบา ผนังยิบชั่ม ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (smart board) หรือผนังกันห้องไม้อัดยาง ลูกค้าสามารถแจ้งรูปแบบผนังตอนสั่งซื้อไวท์บอร์ดเพื่อให้ทาง nsboffice เตรียมอุปกรณ์ติดตั้งได้ถูกต้องคะ จากรูปเป็นงานติดตั้งไวท์บอร์ดกระจกนิรภัยบนผนังไม้อัด และผนัง smart board บอร์ดกระจกรุ่นนี้ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งรางวางแปรงได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของบอร์ดได้คะ