ติดต่อสอบถาม

CR180628:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 6 ที่นั่ง Call Center 240W*120D cm. ขาเหล็กโครเมี่ยม มินิสกรีนกระจกฝ้าหรือสีชาดำ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของทางมหาวิทยาลัย ต้องการให้แต่ละที่นั่งมีกระจกกั้น ทางลูกค้าเลือกใช้ชุดโต๊ะทำงานกลุ่มขนาด 240W*120D cm (80W*60D cm ต่อที่นั่ง) และติดตั้งไวท์บอร์ดกระจก ขนาด 150W*120D cm รอบห้องสำหรับแต่ละกลุ่ม งานไม้สีขาวล้วน ขาเหล็กทำสีขาวเสาโครเมี่ยม ไวท์บอร์ดกระจกติดตั้งได้ทั้งผนังปูน และผนังเบาคะ