ติดต่อสอบถาม

CR180609:ชุดโต๊ะกิจกิจกรรมขนาด 1 ที่นั่ง (จัดได้หลายรูปแบบ)

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

การปรับปรุงห้องสมุดมักถูกออกแบบให้มีพื้นที่เปิด สำหรับกิจกรรมหลากหลายประเภท โต๊ะกิจกรรมขนาด 1 ที่นั่งที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งไปมา หรือจัดกลุ่มวงกลม จากรูป ลูกค้าใช้งานโต๊ะกิจกรรมจำนวน 8 ตัว เป็นโค้งซ้าย 4 ตัวและโค้งขวา 4 ตัว สีเมลามันสีม่วง ขาสีขาว เลือกสีล้วนหรือเลือกสลับสีก็สวยคะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย