CR180319:โต๊ะประชุมสีเทาเข้ม

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะประชุมสีเทาเข้ม ขาเหล็กชุบโครเมียม ทำให้ห้องประชุมสีขาวเรียบดูสมาร์ทขึ้นทันตาค่ะ