ติดต่อสอบถาม

CR180226:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 8 ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าสามารถให้ทาง nsboffice ปรับขนาดโต๊ะทำงานกลุ่มให้เหมาะสมกับขนาดห้องได้คะ จากรูปลูกค้าใช้โต๊ะทำงานกลุ่ม 8 ที่นั่ง ต้องการให้ผู้จัดการซึ่งนั่งตรงกลาง 4 ท่าน มีพื้นที่กว้าง 180W cm ในขณะที่พนักงานที่นั่งชิดริม 4 ท่าน มีพื้นที่มาตรฐาน 120W cm. ออกแบบพื้นที่โต๊ะยาว 720W cm (60W+120W+180W+180W+120W+60W cm) รุ่นนี้ลูกค้าสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการเปลี่ยนเป็นลิ้นชักไม้ค่ะ งานไม้แผ่นท๊อปทำสีเทาอ่อนตัดขอบเทาเข้ม ตู้ลิ้นชักสีเทาอ่อนตัดเทาเข้ม แผ่นหัวท้ายวางของส่วนกลางทำสีเทาเข้มล้วน โทนสีสุภาพค่ะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย