ติดต่อสอบถาม

CR160228:โต๊ะทำงานขาเหล็ก และป็อบอัพรางไฟ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

กลุ่มลูกค้าที่ทำงานด้านระบบตัดต่อภาพเสียง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์วางบนโต๊ะเยอะ อีกทั้งจออีกหลายจอ และบางครั้งจำเป็นต้องทำงานเป็นทีม โต๊ะที่ต้องการจึงอาจต้องถูกปรับแบบและขนาดให้ตรงกับความต้องการใช้งาน จากรูปลูกค้าเป็น home office ผลิตงานตัดต่อ ต้องการโต๊ะงานระบบที่ยาว 300W*90D cm ต่อเนื่องโดยมีเฉพาะขาริม ไม่มีขากลาง ทาง nsboffice ออกแบบให้โครงขาเหล็กกล่องขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมระบบคานยาวตลาดตัวโต๊ะ เพื่อรับน้ำหนักได้มาก แผ่น Top กลางสีดำเพื่อลดแสงสะท้อน ข้างสี Blaster block เพื่อให้ดูธรรมชาติ ด้านใตัเดินรางไฟตลอดความยาวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสียบปลั๊กไฟต่างๆ