CR171105:ชุดเคาน์เตอร์ไม้ J-Shape ขนาดความกว้าง 150 cm.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ชุดเคาน์เตอร์ไม้ J-Shape 150W cm. (ตรง80+มุม70 cm.) พร้อมรางคีย์บอร์ด รหัสสินค้า A11A018-1 ลูกค้าสามารถเลือก J-Right หรือ J-Left ได้ตามที่ต้องการ TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีวอลนัทตัดดำ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย