ติดต่อสอบถาม

CR170621:ห้องประชุม โต๊ะประชุมขาพับได้ มีบังตา

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ห้องประชุมที่ต้องการใช้งานเป็นห้องสัมมนาด้วย การเลือกใช้โต๊ะพับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะทำให้ลูกค้าจัดห้องได้สะดวกมากขึ้น จากรูปลูกค้าใช้โต๊ะพับขาคู่ แบบมีแผ่นบังตาหน้า ด้านมุมติดตั้งแผ่น top โค้งเข้ามุมขากลาง (แผ่นนี้ต้องใช้เครื่องมือในการถอดประกอบ) จัดเรียงเป็นรูปตัวยู

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย