ติดต่อสอบถาม

CR170606:งานห้องสมุด เก้าอี้หอประชุมฟังคำบรรยาย

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในส่วนงานห้องโสตทัศนศึกษา ทางโรงเรียนต้องการชุดเก้าอี้กึ่งโรงหนัง สามารถพับเบาะขึ้นอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ส่วนพื้นที่ด้านหน้าทำเป็นเวทีสำเร็จรูป เข้ารูปตามเสาห้อง (ลูกค้าแจ้งขนาดเสาที่ต้องการให้เว้าก่อนผลิตได้)