CR170503:โต๊ะทำงานโล่ง โครงขาเหล็กสีขาว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

แนวผนังหากลูกค้าต้องการวางโต๊ะทำงาน สามารถเลือกโต๊ะทำงานรุ่นที่ไม่มีบังตา เพื่อให้ดูโล่งโปร่ง จากรูปลูกค้าต้องการโต๊ะโล่งวางเรียงยาว โครงขาแข็งแรง เพื่อวางเครื่องมือวัดทดสอบสินค้าของโรงงาน โครงขาทำสีขาว หน้าท๊อปปิดด้วยลามิเนตสีขาว ส่วนร่องหน้าเสาปิดด้วยแผ่นไม้ Filler เพื่อความสวยงามและป้องกันของหล่นด้านหน้า

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย