ติดต่อสอบถาม

CR170424:ชุดโต๊ะcall canter โต๊ะต่อตัวขนาด 80 ซม.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

กรณีลูกค้าต้องการงาน call center แบบรวดเร็วและประหยัด สามารถใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W cm รุ่นประหยัด เรียงต่อกันและติดตั้งแผ่นกระจกเพื่อกั้นเสียง ส่วน supervisor ใช้โต๊ะที่หัวโต๊ะ 120W cm งานเก้าอี้ใช้เก้าอี้พนังพิงหลังเน๊ตรุ่นประหยัด ทั้งหมดเป็นงาน stock ซึ่งลูกค้าสามารถ setup เพื่อใช้งานได้ทันที